Trang Chủ Bài tập SGK lớp 5 Soạn bài Tiếng Việt lớp 5

Soạn bài Chính tả: Ê-mi-li, con – Chính xác, trình bày đúng khổ thơ 3 và 4 của bài Ê-mi-li, con…

CHIA SẺ
Soạn bài Chính tả: Ê-mi-li, con – Tiếng Việt 5 tập 1. ; Chính xác, trình bày đúng khổ thơ 3 và 4 của bài Ê-mi-li, con…

CHÍNH TẢ

Ê-mi-li, con

Bài 1: nhớ viết

Chính xác, trình bày đúng khổ thơ 3 và 4 của bài Ê-mi-li, con…

Chú ý viết đúng các tên nước ngoài.

Bài 2:

Các tiếng chứa ưa, ưa: lưa thưa, mưa, tưởng, nước, tươi, ngược, giữa.

nhận xét về cách ghi dấu thanh.

Trong tiếng giữa (không có âm cuối) dấu thanh đặt ở chữ cái đầu của âm chính. Các tiếng lưa thưa, mưa không có dấu thanh vì mang thanh ngang.

Trong các tiếng tưởng, nước, ngược (có âm cuối) dấu thanh đặt ở chữ cái lai của âm chính. Tiếng tươi không có dấu thanh vì mang thanh ngang.

Bài 3:

Cầu được ước thấy: Đạt được đúng như điều mình hằng mong muốn, mơ ước.

-Năm nắng mười mưa: trải qua nhiều khó khăn vất vả

– Nước chảy đá mòn: kiên trì, nhẫn nại nhất định sẽ thành công

Lửa thử vàng, gian nan thử sức: khó khăn vất vả là điều kiện thử thách rèn luyện con người.