Trang Chủ Bài tập SGK lớp 5 Soạn bài Tiếng Việt lớp 5

Soạn bài Chính tả: Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà –   Chú ý viết đúng những từ phiêu âm tiếng nước ngoài (ba-la-lai-ca..).

CHIA SẺ
Soạn bài Chính tả: Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà – Tiếng Việt lớp 5 tập 1. ;   Chú ý viết đúng những từ phiêu âm tiếng nước ngoài (ba-la-lai-ca..).

Chính tả: Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà

Bài 1

NHỚ VIẾT

–    Đúng chính tả bài thơ. Trình bày đúng các khổ thơ, các dòng thơ theo  thơ tự do.

–    Chú ý viết đúng những từ phiêu âm tiếng nước ngoài (ba-la-lai-ca..).

LUYỆN TẬP

*  Bài tập 2

a)

la: la lối, con la, la bàn…

na : quả na, na ná…

lẻ : lẻ loi, tiền lẻ, lẻ tẻ…

nẻ : nứt nẻ, nẻ mặt, nẻ toác…

lo : lo lắng, lo nghĩ, lo sợ…

no: ăn no, no nê…

lở: đất lở, lở loét, lở mồm…

nở: hoa nở, nở mặt…

b)

man: miên man, khai man…

mang: mang vác, con mang…

vần : vần thơ, đánh vần…

vầng : vầng trán, vầng trăng…

buôn : buôn bán, buôn làng…

buông : buông màn, buông xuôi…

vươn : vươn lên, vươn người…

vương : vương vấn, vương tơ…

 Bài tập 3:

Từ láy âm đầu l: la liệt, la lối, lả lướt, lạ lùng, lạc lõng, lai láng, lam lũ, làm lụng, lanh lảnh, lành lặn, lảnh lót, lạnh lẽo, lạnh lùng, lay lắt, lặc lè, lồng lộng, lặng lẽ, lắt léo, lấp lóa, lấm láp, lấp lửng, lập lòe, lóng lánh, lung linh, long lanh,…

Từ láy vần có âm cuối ng: lang thang, làng nhàng, loáng thoáng, loạng choạng, thoang thoáng, chang chang, sang sáng, trăng trắng, văng vẳng, báng nháng, lõng bõng, lông bông, keng keng, bùng nhùng, lúng túng, lủng củng,…