Trang Chủ Bài tập SGK lớp 5 Soạn bài Tiếng Việt lớp 5

Soạn bài Ôn giữa học kì II – Tiết 2 – Dựa theo câu chuyện Chiếc đồng hồ, em hãy viết tiếp một vế câu vào chỗ trống để tạo câu ghép:

CHIA SẺ
 Soạn bài Ôn giữa học kì II – Tiết 2 – Tiếng Việt  lớp 5 tập 2.  Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. ; Dựa theo câu chuyện Chiếc đồng hồ, em hãy viết tiếp một vế câu vào chỗ trống để tạo câu ghép:

Ôn giữa học kì II – Tiết 2

1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.

2. Dựa theo câu chuyện Chiếc đồng hồ, em hãy viết tiếp một vế câu vào chỗ trống để tạo câu ghép:

a)    Tuy máy móc của chiếc đồng hồ nằm khuất bên trong nhưng …

b)    Nếu mỗi bộ phận trong chiếc đồng hồ đều muốn làm theo ý thích của riêng mình thì …

c)     Câu chuyện trên nêu lên một nguyên tắc sống trong xã hội là : “Mỗi người vì mọi người và …”

*  Bài tập 1: Học sinh ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.

*  Bài tập 2: a)    Tuy máy móc của chiếc đồng hồ nằm khuất bên trong nhưng chúng điều khiển kim đồng hồ chạy.

b)   Nếu mỗi bộ phận trong chiếc đồng hồ đều muổn làm theo ý thích của riêng minh thì chiếc đồng hồ sẽ không hoạt động được. ,

c)    Câu chuyện trên nêu lên một nguyên tắc sống trong xã hội là “Mỗi người vì mọi người và mọi người vì mỗi người”.