Trang Chủ Bài tập SGK lớp 5 Soạn bài Tiếng Việt lớp 5

Soạn bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Quyền và bổn phận – Đọc lại Năm điều Bác Hồ dạy thiếu nhi và trả lời câu hỏi :

CHIA SẺ
 Soạn bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Quyền và bổn phận – Tiếng Việt  lớp 5 tập 2.  Dựa theo nghĩa của tiếng quyền, em hãy xếp các từ cho trong ngoặc đơn thành hai nhóm : ;  Đọc lại Năm điều Bác Hồ dạy thiếu nhi và trả lời câu hỏi :

1. Dựa theo nghĩa của tiếng quyền, em hãy xếp các từ cho trong ngoặc đơn thành hai nhóm :

a)   Quyền là những điều mà pháp luật hoặc xã hội công nhận cho được hưởng, được làm, được đòi hỏi.

b)   Quyền là những điều do có địa vị hay chức vụ mà được làm.

(quyền hạn, quyền hành, quyền lợi, quyền lực, nhân quyền, thẩm quyền)

a) Quyền là những điều mà pháp luật hoặc xã hội công nhận cho được hưởng, được làm, được đòi hỏi: quyền lợi, nhân quyền.

 b) Quyền là những điều do có địa vị hay chức vụ mà được làm: quyền hạn, quyền hành, quyền lưc, thẩm quyền.

2. Trong các từ cho dưới đây, những từ nào đồng nghĩa với bổn phận ? nghĩa vụ, nhiệm vụ, chức vụ, chức năng, chức trách, trách nhiệm, phận sự, địa phận.

Từ đồng nghĩa với bổn phận là: nghĩa vụ, nhiệm vụ, trách nhiệm, phận sự.

3. Đọc lại Năm điều Bác Hồ dạy thiếu nhi và trả lời câu hỏi :

Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào Học tập tốt, lao động tốt Đoàn kết tốt, kỉ luật tốt Giữ gìn vệ sinh thật tốt Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm.

a)   Năm điều Bác Hồ dạy nói về quyền hay bổn phận của thiếu nhi ?

b)  Lời Bác dạy thiếu nhi đã trở thành những quy định nào trong Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em mà em vừa học ?

Năm điều Bác Hồ dạy nói về bổn phận của thiếu nhi. Lời Bác dạy thiếu nhi đã trở thành những qui định được nêu trong điều 21 của Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

4. Viết một đoạn văn khoảng 5 câu trình bày suy nghĩ của em về nhân vật Út Vịnh trong bài tập đọc em đã học ở tuần 32.

1) Tuy còn nhỏ nhưng Út Vịnh đã có ý thức trách nhiệm của một công dân.

2) Vịnh không những thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn an toàn đường sắt mà còn thuyết phục được Sơn không chơi dại thả diều trên đường tàu.

3)   Đặc biệt hơn nữa, Vịnh đã dũng cảm cứu sống một em nhỏ.

4)   Hành động đó cùa Vịnh rất đáng khâm phục.

5)   Là học sinh, chúng ta nên học tập theo Vịnh.