Trang Chủ Bài tập SGK lớp 5 Soạn bài Tiếng Việt lớp 5

Soạn bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nam và nữ – Tuần 31 – Mỗi câu tục ngữ dưới đây nói lên phẩm chất gì của phụ nữ Việt Nam ?

CHIA SẺ
 Soạn bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nam và nữ – Tuần 31 – Tiếng Việt lớp 5 tập 2. Bác Hồ đã khen tặng phụ nữ Việt Nam tám chữ vàng : anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang. ; Mỗi câu tục ngữ dưới đây nói lên phẩm chất gì của phụ nữ Việt Nam ?

1. Bác Hồ đã khen tặng phụ nữ Việt Nam tám chữ vàng : anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang.

a) Hãy giải thích các từ nói trên bằng cách nối mỗi từ với nghĩa của nó :

Anh hùng

biết gánh vác, lo toan mọi việc

Bất khuất

có tài nàng, khí phách, làm nên những việc phi thường

Trung hậu

không chịu khuất phục trước kẻ thù

Đảm đang

chân thành và tốt bụng với mọi người

b)   Tìm những từ ngữ chỉ các phẩm chất khác của phụ nữ Việt Nam.

a) Anh hùng có tài năng, khí phách, làm nên những việc phi thường.

– Bất khuất không chịu khuất phục trước kẻ thù.

– Trung hậu chân thành và tốt bụng với mọi người.

– Đảm đang biết gánh vác, lo toan mọi việc

b) Những từ ngữ chỉ các phẩm chất khác của phụ nữ Việt Nam: chăm chỉ, cần cù, nhân hậu, khoan dung, độ lượng, dịu dàng, biết quan tâm đến mọi người, đức hi sinh, nhường nhịn,…

2. Mỗi câu tục ngữ dưới đây nói lên phẩm chất gì của phụ nữ Việt Nam ?

a)   Chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo con lăn.

b)   Nhà khó cậy vợ hiền, nước loạn nhờ tướng giỏi.

c)   Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh.


a) Chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo con lăn.(Mẹ bao giờ cũng nhường những gì tốt nhất cho con).

– Lòng thương con, đức hi sinh của người mẹ.

b) Nhà khó cậy vợ hiền, nước loạn nhờ tướng giỏi. (Khi cảnh nhà khó khăn, phải trông cậy vào người vợ hiền. Đất nước có loạn, phải nhờ cậy vị tướng giỏi).

– Phụ nữ rất đảm đang, giỏi giang, là người giữ gìn hạnh phúc, giữ gìn tổ ấm gia đình.

c) Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh. (Đất nước có giặc, phụ nữ cũng tham gia diệt giặc).

– Phụ nữ dũng cảm, anh hùng.

3. Đặt câu với một trong các câu tục ngữ trên.

Ví dụ:

–   Người phụ nữ Việt Nam nào cũng yêu thương chồng con, luôn nhường nhịn, giàu đức hi sinh, thật đúng như lời tục ngữ: “Chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo con lăn”.

–   Nữ anh hùng út Tịch là minh chứng hào hùng cho câu tục ngữ: “Giặc đến nhà, đàn bà cùng đánh”.

Lúc gặp vận rủi, nhờ vợ đảm đang, một mình chèo chống, mọi việc cuối cùng cũng tốt đẹp, người chồng mới thấy: “Nhà khó cậy vợ hiền, nước loạn nhờ tướng giỏi”.