Trang Chủ Bài tập SGK lớp 5 Soạn bài Tiếng Việt lớp 5

Soạn bài Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia – Tuần 6 – Học sinh tự chọn lấy câu chuyện để kể sao cho đúng với yêu cầu của tiết học

CHIA SẺ
Soạn bài Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia – Tuần 6 – Tiếng Việt  lớp 5 tập 1. ; Học sinh tự chọn lấy câu chuyện để kể sao cho đúng với yêu cầu của tiết học

KỂ CHUYỆN

Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Học sinh tự chọn lấy câu chuyện để kể sao cho đúng với yêu cầu của tiết học

Ví dụ: Kể chuyện mình đã giúp đỡ một ông khách nước ngoài không biết Tiếng Việt tìm đường về khách sạn.