Trang Chủ Bài tập SGK lớp 5 Soạn bài Tiếng Việt lớp 5

Soạn bài Chính tả (Nghe – viết): Người mẹ của 51 đứa con – Tìm những tiếng bắt vần với nhau trong câu thơ trên.

CHIA SẺ
 Soạn bài Chính tả (Nghe – viết): Người mẹ của 51 đứa con – Tiếng Việt lớp 5 tập 1. Chép vần của từng tiếng trong câu thơ lục bát dưới đây vào mô hình cấu tạo vần: ; Tìm những tiếng bắt vần với nhau trong câu thơ trên.

Chính tả (Nghe – viết): Người mẹ của 51 đứa con

Câu 1 : Nghe – viết: Người mẹ của 51 đứa con

Học sinh tự viết.

 Câu 2 : a) Chép vần của từng tiếng trong câu thơ lục bát dưới đây vào mô hình cấu tạo vần:

Con ra tiền tuyến xa xôi

Yêu bầm yêu nước, cả đôi mẹ hiền

Tố Hữu

Mô hình cấu tạo vần

Soạn Tiếng Việt lớp 5 | Để học tốt Tiếng Việt lớp 5

b) Tìm những tiếng bắt vần với nhau trong câu thơ trên.

a)

Soạn Tiếng Việt lớp 5 | Để học tốt Tiếng Việt lớp 5Soạn Tiếng Việt lớp 5 | Để học tốt Tiếng Việt lớp 5

b) xôi – đôi