Trang Chủ Bài tập SGK lớp 5 Soạn bài Tiếng Việt lớp 5

Soạn bài Chính tả: Bầm ơi – Phân tích tên mỗi cơ quan, đơn vị dưới đây thành các bộ phận cấu tạo ứng với các ô trong bảng :

CHIA SẺ
 Soạn bài Chính tả: Bầm ơi – Tiếng Việt  lớp 5 tập 2.  Nhớ – viết :Bầm ơi (từ đầu đến tái tê lòng bầm.) Phân tích tên mỗi cơ quan, đơn vị dưới đây thành các bộ phận cấu tạo ứng với các ô trong bảng :

1. Nhớ – viết :Bầm ơi (từ đầu đến tái tê lòng bầm.)

–  Viết đúng chính tả bài thơ Bầm ơi.

–   Chú ý trình bày đúng thể thơ lục bát, viết đúng những từ dễ sai (lâm thâm, lội dưới bùn, ngàn khe…)

2. Phân tích tên mỗi cơ quan, đơn vị dưới đây thành các bộ phận cấu tạo ứng với các ô trong bảng :

Tên cơ quan, đon vị

Bộ phận thứ nhất

Bộ phận thứ hai

Bộ phận thứ ba

a) Trường Tiểu học Bế Văn Đàn

b) Trường Trung học cơ sở Đoàn Kết

 …

c) Công ti Dầu khí Biển Đông

Tên cơ quan, đơn vị

Bộ phận thứ nhất

Bộ phận thứ hai

Bộ phận thứ ba

a) Trường Tiểu học Bế Văn Đàn

Trường

Tiểu học

Bế Văn Đàn

b) Trường Trung học cơ sở Đoàn Kết

Trường

Trung-học cơ sở

Đoàn Kết

c) Công tv Dầu khí Biền Đông

Công ty

Dầu khí

Biển Đông

3. Viết tên các cơ quan, đơn vị sau đây cho đúng :

a)   Nhà hát tuổi trẻ

b)   Nhà xuất bản giáo dục

c)   Trường mầm non sao mai

a)   Nhà hát Tuổi trẻ.

b)   Nhà xuất bản Giáo dục.

c)  Trường Mầm Non Sao Mai.