Trang Chủ Vở bài tập lớp 4 VBT Toán lớp 4

Bài 1, 2 trang 27 Vở BT Toán 4 tập 1: Có 2 thôn diệt được trên 2000 con chuột, đó là thôn Đoài, Thượng

CHIA SẺ
Bài 25. Biểu đồ (tiếp theo) – SBT Toán lớp 4: Giải bài 1, 2 trang 27 Vở bài tập Toán 4 tập 1. Dựa vào biểu đồ dưới đây hãy viết chữ hoặc số thích hợp vào chỗ chấm; Có 2 thôn diệt được trên 2000 con chuột, đó là thôn Đoài, Thượng…

1: Dựa vào biểu đồ dưới đây hãy viết chữ hoặc số thích hợp vào chỗ chấm

SỐ CHUỘT 4 THÔN ĐÃ DIỆT ĐƯỢC

a) Thôn …… diệt được nhiều nhất và thôn…… diệt được ít nhất.

b) Cả 4 thôn diệt được…………… con chuột.

c) Thôn Đoài diệt được …… thôn Đông……… con chuột

d) Có … thôn diệt được trên 2000 con chuột, đó là ………

2: Dựa vào biểu đồ dưới đây hãy viết chữ hoặc số thích hợp vào chỗ chấm

SỐ CÂY CỦA KHỐI LƠP 4 VÀ KHỐI LỚP 5 ĐÃ TRỒNG

a) Lớp trồng được nhiều cây nhất là

A. 4A            B. 5A               C. 5B                  D. 4B

Quảng cáo

b) Số cây lớp 5A trồng được nhiều hơn lớp 4A là:

A. 2 cây         B. 5 cây           C    .10 cây            D. 17 cây

c) Số cây của cả 2 khối lớp 4 và khối lớp 5 trồng được là:

A. 63 cây       B . 171 cây      C. 108 cây           D. 45 cây

1:

a) Thôn Thượng diệt được nhiều nhất và thôn Trung diệt được ít nhất.

b) Cả 4 thôn diệt được 8550 con chuột.

c) Thôn Đoài diệt được nhiều hơn thôn Đông 200 con chuột

d) Có 2 thôn diệt được trên 2000 con chuột, đó là thôn Đoài, Thượng

2:

Câu a) Chọn ý B. 5A

Câu b) Chọn ý C. 10 cây

Câu c) Chọn ý B. 171 cây