Trang Chủ Vở bài tập lớp 4 VBT Toán lớp 4

Bài 1, 2 trang 26 VBT Toán 4 tập 1: Dựa vào biểu đồ dưới đây hãy viết Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô trống

CHIA SẺ
Bài 24. Biểu đồ – SBT Toán lớp 4: Giải bài 1, 2 trang 26 Vở bài tập Toán 4 tập 1. Dựa vào biểu đồ dưới đây hãy viết chữ hoặc số thích hợp vào chỗ chấm; Dựa vào biểu đồ dưới đây hãy viết Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô trống…

1: Dựa vào biểu đồ dưới đây hãy viết chữ hoặc số thích hợp vào chỗ chấm

CÁC CON CỦA 5 GIA ĐÌNH

a) Có … gia đình có 1 con đó là gia đình: ………

b) Gia đình … có 2 con gái và gia đình … có 2 con trai

c) Gia đình cô Hồng có … con trai và … con gái.

d) Những gia đình có 1 con gái là: …

e) Cả 5 gia đình có … người con trong đó … con trai và … con gái

2: Dựa vào biểu đồ dưới đây hãy viết Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô trống

CÁC MÔN THỂ THAO KHỐI LỚP BỐN THAM GIA

a) Cả 3 lớp tham gia 7 môn thể thao.

b) Lớp 4 A tham gia 3 môn thể thao: bơi, nhảy dây và cờ vua.

Quảng cáo

c) Môn nhảy dây có hai lớp tham gia lớp 4A và 4B.

d) Lớp 4A và lớp 4C tham gia tất cả 5 môn thể thao

1: 

a) Có 2 gia đình có 1 con đó là gia đình: cô Lan và cô Đào.

b) Gia đình cô Mai có 2 con gái và gia đình cô Cúc có 2 con trai.

c) Gia đình cô Hồng có 1 con trai và 1 con gái.

d) Những gia đình có 1 con gái là: cô Hồng và cô Đào.

e) Cả 5 gia đình có 8 người con trong đó 4 con trai và 4 con gái.

2. 

a) Cả 3 lớp tham gia 7 môn thể thao.

S

b) Lớp 4 A tham gia 3 môn thể thao: bơi, nhảy dây và cờ vua.

Đ

c) Môn nhảy dây có hai lớp tham gia lớp 4A và 4B.

Đ

d) Lớp 4A và lớp 4C tham gia tất cả 5 môn thể thao

S