VBT Toán lớp 4

Trang Chủ Vở bài tập lớp 4 VBT Toán lớp 4
Bài 1, 2, 3, 4 trang 102, 103 Vở BT Toán 4 tập 2: Người ta trồng chè và cà phê trên một khu đất hình vuông có cạnh là 3km. Diện tích trồng cà phê gấp đôi diện tích trồng chè. Tính diện tích trồng chè và diện tích trồng cà phê
Bài 1, 2, 3, 4 trang 102, 103 Vở BT Toán 4 tập 2: Người ta trồng chè và cà phê trên một khu đất hình vuông có cạnh...
Bài 164+165+166. Ôn tập về đại lượng - SBT Toán lớp 4: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 102, 103 Vở bài tập Toán 4 tập 2. Viết tên, kí hiệu, quan hệ giữa các đơn vị đo...
Bài 1, 2, 3, 4 trang 101 VBT Toán 4 tập 2: Một đồng hồ bị chạy chậm 7 phút. Hiện tại đang là 11 giờ 5 phút. Hỏi đồng hồ đó đang chỉ mấy giờ
Bài 1, 2, 3, 4 trang 101 VBT Toán 4 tập 2: Một đồng hồ bị chạy chậm 7 phút. Hiện tại đang là 11 giờ 5 phút. Hỏi đồng...
Bài 164+165+166. Ôn tập về đại lượng - SBT Toán lớp 4: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 101 Vở bài tập Toán 4 tập 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm; Một đồng hồ bị chạy chậm...
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 99, 100 Vở BT Toán 4 tập 2: Cân nặng của bố và con là 91kg. Bố cân nặng hơn con là 41kg. Hỏi bố cân nặng bao nhiêu, con cân nặng bao nhiêu
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 99, 100 Vở BT Toán 4 tập 2: Cân nặng của bố và con là 91kg. Bố cân nặng hơn con là...
Bài 164+165+166. Ôn tập về đại lượng - SBT Toán lớp 4: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 99, 100 Vở bài tập Toán 4 tập 2. Viết đầy đủ bảng đơn vị đo khối lượng sau;...
Bài 1, 2, 3, 4 trang 98 VBT Toán lớp 4 tập 2: Người ta cho vòi nước chảy vào bể chưa có nước, giờ thứ nhất chảy được 2/7 bể; giờ thứ hai chảy tiếp được 2/7 bể. Hỏi sau hai giờ vòi nước chảy được mấy phần bể?
Bài 1, 2, 3, 4 trang 98 VBT Toán lớp 4 tập 2: Người ta cho vòi nước chảy vào bể chưa có nước, giờ thứ nhất chảy được...
Bài 160+161+162+163. Ôn tập về các phép tính với phân số - SBT Toán lớp 4: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 98 Vở bài tập Toán 4 tập 2. Viết phân số thích hợp vào ô trống;...
Bài 1, 2, 3, 4 trang 97 VBT Toán 4 tập 2: Một tấm vải dài 25m. Đã may quần áo hết 4/5tấm vải. Số vải đó còn lại người ta đem may cái túi, mỗi túi hết 5/8 m vải. Hỏi may được tất cả mấy cái túi như vậy
Bài 1, 2, 3, 4 trang 97 VBT Toán 4 tập 2: Một tấm vải dài 25m. Đã may quần áo hết 4/5tấm vải. Số vải đó còn lại...
Bài 160+161+162+163. Ôn tập về các phép tính với phân số - SBT Toán lớp 4: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 97 Vở bài tập Toán 4 tập 2. Tính theo hai cách; Một tấm vải dài 25m....
Bài 1, 2, 3, 4 trang 95, 96 Vở BT Toán 4 tập 2: Một tờ giấy hình chữ nhật có cùng diện tích với tờ giấy hình vuông đó và có chiều dài 4/5 m. Tính chiều rộng hình chữ nhật
Bài 1, 2, 3, 4 trang 95, 96 Vở BT Toán 4 tập 2: Một tờ giấy hình chữ nhật có cùng diện tích với tờ giấy hình vuông...
Bài 160+161+162+163. Ôn tập về các phép tính với phân số - SBT Toán lớp 4: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 95, 96 Vở bài tập Toán 4 tập 2. Tìm x; Một tờ giấy hình chữ nhật...
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 93, 94, 95 Vở BT Toán 4 tập 2: Con sên thứ nhất trong 15 phút bò được 2/5 m. Con sên thứ hai trong 1/4 giờ bò được 45cm. Hỏi con sên nào bò nhanh hơn và bao nhiêu
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 93, 94, 95 Vở BT Toán 4 tập 2: Con sên thứ nhất trong 15 phút bò được 2/5 m. Con sên...
Bài 160+161+162+163. Ôn tập về các phép tính với phân số - SBT Toán lớp 4: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 93, 94, 95 Vở bài tập Toán 4 tập 2. Tính; Con sên thứ nhất trong...
Bài 1, 2, 3, 4 trang 92, 93 VBT Toán 4 tập 2: Sắp xếp các phân số1/3; 1/6; 2/5; 3/2 theo thứ tự từ bé đến lớn
Bài 1, 2, 3, 4 trang 92, 93 VBT Toán 4 tập 2: Sắp xếp các phân số1/3; 1/6; 2/5; 3/2 theo thứ tự từ bé đến lớn
 Bài  159. Ôn tập về phân số - SBT Toán lớp 4: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 92, 93 Vở bài tập Toán 4 tập 2. Rút gọn phân số; Sắp xếp các phân số1/3; 1/6; 2/5; 3/2...
Bài 1, 2, 3 trang 91 VBT Toán lớp 4 tập 2: Một cửa hàng bán vải trong tháng 10 bán được 3250m, tháng 11 bán được 2500m và tháng 12 bán được 3500m vải. Hãy viết chữ số thích hợp vào chỗ chấm trong biểu đồ dưới đây
Bài 1, 2, 3 trang 91 VBT Toán lớp 4 tập 2: Một cửa hàng bán vải trong tháng 10 bán được 3250m, tháng 11 bán được 2500m và...
Bài 158. Ôn tập về biểu đồ - SBT Toán lớp 4: Giải bài 1, 2, 3 trang 91 Vở bài tập Toán 4 tập 2. Nhìn vào biểu đồ dưới đây hãy khoanh tròn vào các chữ đặt...
Bài 1, 2, 3, 4 trang 89, 90 Vở BT Toán 4 tập 2: Cô giáo mua 20 quyển truyện và một số bút làm phần thưởng cho học sinh. Biết rằng giá tiền trung bình mỗi quyển truyện là 15 000 đồng, Số tiền mua bút bằng 1/3 số iền mua truyện. Hỏi cô giáo mua phần thưởng hết bao nhiêu tiền
Bài 1, 2, 3, 4 trang 89, 90 Vở BT Toán 4 tập 2: Cô giáo mua 20 quyển truyện và một số bút làm phần thưởng cho học...
Bài 155+156+157. Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên - SBT Toán lớp 4: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 89, 90 Đúng ghi Đ, sai ghi S; Cô giáo mua 20 quyển truyện và một...