Trang Chủ Lớp 4 Đề thi học kì 2 lớp 4 Kiểm tra kì 2 Lịch sử và Địa lý cuối năm học...

Kiểm tra kì 2 Lịch sử và Địa lý cuối năm học có lời giải

CHIA SẺ

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM 2016 – 2017

MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ LỚP 4

Thời gian làm bài 40 phút

PHẦN I: LỊCH SỬ (5 điểm).

Khoanh vào chữ cái đặt trước ý đúng nhất của câu 1, câu 2.

Câu 1. Nhà Hậu Lê cho vẽ bản đồ Hồng Đức để làm gì?

A. Để quản lí đất đai, bảo vệ chủ quyền dân tộc. B. Để bảo vệ dân.

C. Để bảo vệ trật tự xã hội.          C. Để bảo vệ quyền lợi của vua.

Câu 2. Tác phẩm nào dưới đây không phải của Nguyễn Trãi?

A. Bộ Lam Sơn thực lục.       B. Bộ Đại Việt sử kí toàn thư.

C. Dư địa chí.                D. Quốc âm thi tập.

Câu 3. Nối ý ở cột A với ý ở cột B cho phù hợp:

A

B

‘Chiếu khuyến nông” Phát triển giáo dục
Mở cửa biển, mở cửa biên giới phát triển nông nghiệp
“Chiếu lập học” Phát triển kinh tế

Câu 4. Năm 1786 Nguyễn Huệ kéo quân ra Bắc để làm gì ?

Câu 5.  Nhà Nguyễn ra đời trong hoàn cảnh nào?

PHẦN II: ĐỊA LÍ (5 điểm).

 Khoanh vào chữ cái đặt trước ý đúng nhất của câu 1, câu 2.

Câu 1. Những loại đất nào có nhiều ở đồng bằng Nam Bộ?

A. Đất phù sa, đất mặn.   B. Đất mặn, đất phèn.

C. Đất phù sa, đất phèn.  D. Đất phù sa, đất mặn, đất phèn.

Câu 2. Quần đảo Hoàng sa và Trường Sa thuộc:

A. Vùng biển phía Bắc. B. Vùng biển phía Nam.

C. Vùng biển miền Trung. D. Vùng biển đảo Phú Quốc.

Câu 3. Điền các từ ngữ trong ngoặc đơn vào chỗ trống thích hợp:

- Quảng cáo -

(sông; tấp nập; xuồng ghe; rau quả, thịt cá, quần áo; các chợ nổi)

Chợ nổi thường họp ở những đoạn………………..thuận tiện cho việc gặp gỡ của…………………Việc mua bán ở …………………..diễn ra………………. các loại hàng hóa bán ở chợ là……………………………..

Câu 4. Vì sao ở duyên hải miền Trung khí hậu lại có sự khác biệt giữa khu vực phía Bắc và phía Nam ?

Câu 5. Vì sao Huế được gọi là thành phố du lịch?


HƯỚNG DẪN CHẤM

PHẦN I: LỊCH SỬ  (5 điểm).

Câu 1 (1 điểm) Khoanh vào ý  A

Câu 2 (1 điểm) Khoanh vào ý  B

Câu 3 (1 điểm) Nối ý ở cột A với ý ở cột B cho phù hợp:
Đáp án đúng là:

Câu 4 (1 điểm)  Năm 1786 Nguyễn Huệ kéo quân ra Bắc tiến vào Thăng Long để lật đỗ chính quyền họ Trịnh, thống nhất giang sơn đất nước.

Câu 5 (1 điểm) Nhà Nguyễn ra đời trong hoàn cảnh là:

Sau khi vua Quang Trung qua đời, triều đại Tây Sơn suy yếu dần. Lợi dụng cơ hội đó, Nguyễn Ánh đã huy động lực lượng tấn công nhà Tây Sơn. Năm 1802 triều đại Tây Sơn bị lật đỗ. Nguyễn Ánh lên ngôi Hoàng đế, lấy niên hiệu là Gia Long, định đô ở Phú Xuân (Huế).

  PHẦN II: ĐỊA LÍ  (5 điểm).

Câu 1 (1 điểm) Khoanh vào ý  D

Câu 2 (1 điểm) Khoanh vào ý  C

Câu 3 (1 điểm)

Thứ tự điền đúng là:

sông; xuồng, ghe; các chợ nổi; tấp nập; rau quả, thịt cá, quần áo

Câu 4 ( 1 điểm )  Vì  dãy núi Bạch Mã (nằm giữa Huế và Đà Nẵng), kéo dài ra biển tạo thành bức tường chắn gió mùa Đông Bắc thổi đến, làm cho từ phía nam của dẫy núi này không có mùa đông.

Câu 5 ( 1 điểm ) Huế được gọi là thành phố du lịch vì Huế có nhiều cảnh thiên nhiên tươi đẹp, nhiều công trình kiến trúc có giá trị nghệ thuật cao. Huế được công nhận là Di sản Văn hóa thế giới.

*  Tổ chuyên môn thống nhất cho điểm cụ thể.

Điểm toàn bài làm tròn theo quy định.