Trang Chủ Lớp 4 Đề thi học kì 2 lớp 4

[Mới] đề thi cuối năm môn Lịch sử – Địa lý lớp 4 cực hay

02 Đề thi kiểm tra chất lượng cuối học kì 2 lớp 4  môn Lịch sử và Địa lý lớp 4 có đáp án: Vì sao người dân ỏ đồng bằng duyên hải miền Trung lại trồng lúa, lạc, mía và làm muối được nhiều?

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 LỚP 4

MÔN: LỊCH SỬ – ĐỊA LÝ

NĂM HỌC 2016 – 2017

Thời gian làm bài 45 phút

I. LỊCH SỬ: (5 điểm)

1: Đúng ghi Đ sai ghi S vào ô trống

Hồ Quý Ly truất ngôi vua Trần năm nào?

a. năm 1200                 b. năm 1300                c. năm 1400              d. năm 1500

2: Đánh dấu X vào trước câu trả lời đúng nhất.

Nhà Hậu Lê đã Làm gì để quản lý đất nước?

a. Vẽ bản đồ đất nước.
b. Cho soạn Bộ luật Hồng Đức.
c. Quản lý đất nước không cần định ra pháp luật.

Advertisements (Quảng cáo)

3: Điền các từ ngữ: (thanh bình, khuyến nông, ruộng hoang, làng quê) vào chỗ trống của các câu ở đoạn văn sau cho thích hợp:

Quang Trung ban bố “Chiếu ……………….”, lệnh cho dân đã từng bỏ ……………. phải trở về quê cũ cày cấy, khai phá ……………. . Với chính sách này, chỉ vài năm sau, mùa màng trở lại tươi tốt, làng xóm lại ……………

4: Năm 1786, Nguyễn Huệ kéo quân ra Bắc để làm gì?

5: Những điều gì cho thấy các vua nhà Nguyễn không chịu chia sẻ quyền hành cho bất cứ ai và kiên quyết bảo vệ ngai vàng của mình?

II. ĐỊA LÍ: (3 điểm)

6: Đánh dấu x vào ô trước ý đúng nhất.

Vì sao lúa gạo được trồng nhiều ở đồng bằng Bắc Bộ?

Advertisements (Quảng cáo)

a. Nhờ có đất phù sa màu mỡ.
b. Có nguồn nước dồi dào.
c. Người dân có kinh nghiệm trồng lúa.
d. Tất cả các ý trên.

7: Đánh dấu x vào ô trước ý đúng.

Phương tiện đi lại phổ biến của người dân đồng bằng sông Cửu Long là gì?

Ô tô.
Xuồng, ghe.
Xe máy.
Xe đạp.

8: Vì sao người dân ỏ đồng bằng duyên hải miền Trung lại trồng lúa, lạc, mía và làm muối được nhiều?

9: Điền các từ ngữ: (khoáng sản, kho muối, du lịch, khí hậu) vào chỗ trống của các câu ở đoạn văn sau cho thích hợp:

Biển Đông là ………………….. vô tận, đồng thời có nhiều ……………………, hải sản quý và có vai trò điều hòa ………………….Ven bờ có nhiều bãi tắm đẹp, nhiều vũng, vịnh thuận lợi cho việc phát triển …………………….. và xây dựng cảng biển.


Đáp đề kiềm tra cuối học kì 2 môn Lịch sử – Địa lý lớp 4
I. LỊCH SỬ: (5 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng ghi 1 điểm

1 – C,

2 – B

3: Thứ tự cần điền: khuyến nông, làng quê, ruộng hoang, thanh bình.

4: Năm 1786, Nguyễn Huệ kéo quân ra Bắc để lật đổ chính quyền họ Trịnh, thống nhất giang sơn.

5: Những điều cho thấy các vua nhà Nguyễn không chịu chia sẻ quyền hành cho bất cứ ai và kiên quyết bảo vệ ngai vàng của mình là:

  • Các vua nhà Nguyễn không đặt ngôi hoàng hoàng hậu, bỏ chức tể tướng, tự mình trực tiếp điều hành mọi việc hệ trọng trong nước từ trung ương đến địa phương, từ việc đặt luật pháp đến việc tổ chức các kì thi hội, từ việc thay đổi các quan trong triều, điều động quân đi đánh xa đến việc trực tiếp điều hành các quan đứng đầu tỉnh… đều do vua quyết định.
  • Ban hành Bộ luật Gia Long bảo vệ quyền hành tuyệt đối của nhà vua, đề cao địa vị của quan lại, trừng trị tàn bạo kẻ chống đối.

II. ĐỊA LÍ: (5 điểm) Mỗi câu trả lời đúng ghi 1 điểm

6 – D

7 – Ý thứ 2

8: Đồng bằng duyên hải miền Trung trồng được nhiều lúa vì:

  • Đất phù sa tương đối màu mở, khí hậu nóng ẩm nên thuận lợi cho trồng lúa.
  • Có đất cát pha, khí hậu nóng thuận lợi cho việc trồng mía, lạc.
  • Nước biển mặn, nhiều nắng thuận lợi cho việc làm muối.

9: Thứ tự các từ cần điền: kho muối, khoáng sản, khí hậu, du lịch

Advertisements (Quảng cáo)