Trang Chủ Bài tập SGK lớp 4 Bài tập Tiếng Anh 4 - Thí điểm

Vocabulary – Từ vựng – Unit 4 – When’s Your Birthday? SGK môn Anh lớp 4 mới

CHIA SẺ
Unit 4: When’s Your Birthday? SGK Tiếng Anh lớp 4 mới. Thực hiện các yêu cầu phần Vocabulary – Từ vựng – Unit 4 SGK Tiếng Anh 4 mới. Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 4 mới unit 4: date: ngày trong tháng ( ngày, tháng); December: tháng Mười Hai …

UNIT 4. WHEN’S YOUR BIRTHDAY?

– April: tháng Tư

– August: tháng Tám

– date: ngày trong tháng ( ngày, tháng)

– December: tháng Mười Hai

– January: tháng Giêng

– July: tháng Bảy

– June: tháng Sáu

– March: tháng Ba

– May: tháng Năm

– November: tháng Mười Một

– October: tháng Mười

– September: tháng Chín