Trang Chủ Bài tập SGK lớp 4 Bài tập Tiếng Anh 4 - Thí điểm

Ngữ pháp Unit 4 Anh lớp 4 Mới tập 1: What’s the date today?

Unit 4: When’s Your Birthday? SGK Tiếng Anh lớp 4 mới. Thực hiện các yêu cầu phần Ngữ pháp Unit 4 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1. – Các các hỏi ngày – Hỏi đáp về ngày sinh nhật – Dùng số thứ tự để chỉ ngày tháng – Những câu nói chúc mừng.

1. Khi muốn hỏi và trả lời hôm nay là ngày mấy, chúng ta thường sử dụng mầu câu hỏi và đáp sau đấy
Hỏi:
What’s the date today?
Hôm nay là ngày mấy?
Đáp:
It’s + the + ngày (số thứ tự) + of + tháng.
Là ngày… tháng…
Ex: What is the date today?
Hôm nay là ngày may?
It’s the tenth of August.
Hôm này là ngày 10 tháng 8.
2. Hỏi và đáp về ngày sinh (sinh nhật)
Khi chúng ta muốn hỏi ai đó sinh vào ngày nào hay sinh nhật lúc nào thì chúng ta có thể sử dụng cấu trúc sau:
Hỏi:
When’s your/her/his birthday?
Ngày sinh của bạn/cô ấy/cậu ấy là khi nào?
Đáp:
It’s + in + tháng.
Vào tháng…
It’s + on + the + ngày (dùng số thứ tự) + of + tháng.
Vào ngày… tháng…
* Để hỏi về nơi sinh, có thể dùng cấu trúc sau:
Hỏi:
Where’s your / her / his birthplace?
Nơi sinh của bạn / cô ấy / cậu ấy là ở đâu?
Đáp:
It’s + in + danh từ chỉ nơi chốn (nơi sinh)ề
Ex: When’s your birthday? Sinh nhật của bạn là khi nào?
It’s on the twelfth of May. Vào ngày 12 tháng Năm.
Where’s your birthplace? Nơi sinh của bạn ở đâu?
It’s in Khanh Hoa. Ở Khánh Hòa.

3. Dùng số thứ tự để chỉ các ngày trong tháng
1st – first 2nd – second 3rd _ third
4th _ fourth 5th – fifth 6th – sixth
7th – seventh 8th – eighth 9th _ ninth
10th – tenth 11th – eleventh 12th – twelfth
13th – thirteenth 14th – fourteenth 15th – fifteenth

4. Những câu nói chúc mừng
Happy birthday to you! Chúc mừng sinh nhật bạn!
Happy New Year! Chúc mừng năm mới!
Merry Chirstmas! Chúc mừng Giáng sinh!

Mẫu câu tặng quà hay vật dụng cho ai đó. Người tặng nói:
This gift/cake/hat… is for you.
Đấy là quà/bánh/mũ… tặng bạn.
Người nhận đáp:
Thank you very much.
Cám ơn bạn rất nhiều.

Người tặng nói tiếp: Not at all. Không có chi.

Advertisements (Quảng cáo)