Trang Chủ Lớp 4 Bài tập SGK lớp 4 Bài 1,2,3,4 trang 169 Ôn tập về các phép tính với phân...

Bài 1,2,3,4 trang 169 Ôn tập về các phép tính với phân số (Tiếp)

CHIA SẺ

Tiết 162 – chi tiết bài Ôn tập về các phép tính với phân số tiếp theo: bài 1,2,3,4 trang 169 Toán 4 – Chương 6.

Ở bài ôn này sẽ giúp các em Tính được giá trị của biểu thức với các phân số. Giải được bài toán có lời văn với các phânsố

1.Tính bằng hai cách:

a) (6/11 + 5/11) x 3/7                  b) 3/5 x 7/9 – 3/5 x 2/9

c) (6/7 – 4/7) : 2/5                       d) 8/15 : 2/11 + 7/15 : 2/11

Đáp án: a) 3/7;          b) 1/3;           c) 5/7;           d) 11/2

Dethikiemtra.com sẽ hướng dẫn các em 2 cách giải như dưới đây


Bài 2.Tính:

a) 2x3x4 / 3x4x5;

b) 2/3 x 3/4 x 4/5 : 1/5

c) 1x2x3x4 / 5x6x7x8

d) 2/5 x 3/4 x 5/6 : 3/4

Đáp án: a) 2/5;       b) 2;      c) 1/70;    d)1/3

Chi tiết  giải bài 2 xem dưới đây:

Bai2

Bài 3 trang 169: Một tấm vải dài 20m. Đã may quần áo 4/5  tấm vải đỏ. Số vải còn lại người ta đem may các túi, mỗi túi hết 2/3 m. Hỏi may được tất cả bao nhiêu cái túi như vậy ?

Số mét vải được may quần áo:

20 x 4/5 = 16 (m)

Số mét vải còn lại:

20 – 16 = 4 (m)

Số túi đã may được là:

4 :   2/3  = 6 (cái túi)

Đáp số: 6 cái túi.


Bài 4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Số thích hợp để viết vào ô trống là:

A. 1

B. 4

C. 5

D. 20

Đáp án đúng: D (4)

Nguồn: Dethikiemtra.com

CHIA SẺ