Trang Chủ Vở bài tập lớp 3 VBT Tiếng Việt lớp 3

Chinh tả – Tuần 23 Trang 24 VBT Tiếng Việt lớp 3 tập 2: Đặt câu để phân biệt hai từ trong từng cặp từ sau

CHIA SẺ
Chinh tả – Tuần 23: SBT Tiếng Việt lớp 3 – Trang 24. Điền vào chỗ trống :
a) / hoặc n
Buổi trưa…im dim
Nghìn con mốt … á
Bóng cũng…….ằm im
Trong vườn êm à….
Đặt câu để phân biệt hai từ trong từng cặp từ sau…

(1): Điền vào chỗ trống

a) l hoặc n

  Buổi trưa …im dim

 Nghìn con mắt …á

     Bóng cũng …….ằm im

Trong vườn êm ả.

b) ut  hoặc uc

   Con chim chiền chiện

    Bay v…´…. v….´…cao

Lòng đầy yêu mến

      Kh…´… hát ngọt ngào.

(2): Đặt câu để phân biệt hai từ trong từng cặp từ sau

a)

 

nồi

M : Đó là cái nồi đồng………………

 

lồi

M : Mặt đường lồi lõm…………………

 

no

……

 

lo

…….

b)

 

Trút

M : Mưa như trút nuớc. ………

 

Trúc

 

M : Đầu ngõ có cây trúc. …….

Lụt

…….

 

Lục

 

…….

TRẢ LỜI

(1): Điền vào chỗ trống

a) l hoặc n

 Buổi trưa lim dim

         Nghìn con mắt lá

  Bóng cũng nằm im

Trong vườn êm ả.

b) ut hoặc uc

       Con chim chiền chiện

Bay vút vút cao

    Lòng đầy yêu mến

       Khúc hát ngọt ngào.

(2): Đặt câu để phân biệt hai từ trong từng cặp từ sau

 a)

 

nồi

 

Nồi cơm sôi sùng sục trên bếp.

 

 

lồi

 

Mặt dường lồi lõm rất khó đi.

 

no

 

Ăn quá no không tốt cho sức khỏe.

 

lo

 

Trời rét, mẹ lo bé Bông bị ốm.

 

 b)

trút

 

Mưa như trút nước xuống đường.

 

trúc

 

Trúc là một loại cây cùng họ với tre.

 

 

lụt

 

Trường em kêu gọi mọi người đóng góp giúp đỡ đồng bào miền Trung bị lũ lụt.

 

lục

 

 

 Bé lục khắp nhà vẫn không tìm ra cuốn sách.