Trang Chủ Vở bài tập lớp 2 VBT Tiếng Việt lớp 2

Chính tả – Tuần 23 trang 18 VBT Tiếng Việt 2 tập 2: Điền vào chỗ trống các từ chứa tiếng bắt đầu bằng l: lá, (xe) lu, lược, (quả) lê, lây, lan

CHIA SẺ
Chính tả – Tuần 23: SBT Tiếng Việt lớp 2 – Trang 18. Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống; Điền vào chỗ trống các từ chứa tiếng bắt đầu bằng l: lá, (xe) lu, lược, (quả) lê, lây, lan…

(1): Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống 

a)

b)

(2): Điền vào chỗ trống các từ chứa tiếng 

a) – Bắt đầu bằng l :…………….

    – Bắt đẩu bằng n :………….

b) – Có vần ươc :……………

    – Có vần ươt :……………

(1): Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống

a)

b)

(2): Điền vào chỗ trống các từ chứa tiếng

a) – Bắt đầu bằng l : lá, (xe) lu, lược, (quả) lê, lây, lan,…

    – Bắt đầu bằng n: (cái) ná, nước, (quả) na, nương,…

b) – Có vần ước : tước bỏ, vết xước, nước, nhược điểm,…

    – Có vần ướt: lần lượt, vượt qua, mượt mà, trượt ngã,…