Trang Chủ Vở bài tập lớp 3 VBT Tiếng Việt lớp 3

Tiết 5 – Ôn tập cuối kì 2 – Tuần 35 Trang 82 VBT Tiếng Việt 3 tập 2: Chú lính được cấp ngựa để đi làm công việc gấp cho quan

CHIA SẺ
Tiết 5 – Ôn tập cuối kì 2 – Tuần 35: SBT Tiếng Việt lớp 3 – Trang 82. Viết tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm Bầu trời và mặt đất; Chú lính được cấp ngựa để đi làm công việc gấp cho quan…

1: Viết tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm Bầu trời và mặt đất

…………………………………………………………

2: Viết tên các con vật đã đánh thắng đội quân nhà Trời trong truyện Cóc kiện Trời

…………………………………………………………

3: Dựa theo truyện Bốn cẳng và sáu cẳng, trả lời các câu hỏi dưới đây

a) Chú lính được cấp ngựa để làm gì ?

…………………………………………………………

b) Chú sử dụng con ngựa như thế nào ?

………………………………………………………………

c) Vi sao chú cho rằng chạy bộ nhanh hơn cưỡi ngựa ?

……………………………………………………………

1: Viết tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm Bầu trời và mặt đất 

- Quảng cáo -

Cóc kiện trời                       Sự tích chú Cuội cung trăng 

Mặt trời xanh của tôi           Mưa

Quà của đồng nội                Trên con tàu vũ trụ

2: Viết tên các con vật đã đánh thắng đội quân nhà Trời trong câu chuyện Cóc kiện Trời 

Cóc, Cua, Gấu, Cọp, Ong, và Cáo.

3: Dựa theo truyện Bốn cẳng và sáu cẳng, trả lời các câu hỏi dưới đây

a) Chú lính được cấp ngựa để làm gì ?

Chú lính được cấp ngựa để đi làm công việc gấp cho quan.

b) Chú sử dụng con ngựa như thế nào ?

Chú lính dắt ngựa ra đường nhưng không cưõi mà cứ đánh ngựa rồi cắm cổ đuổi theo.

c) Vì sao chú cho rằng chạy bộ nhanh hơn cưỡi ngựa ?

Vì chú nghĩ ngựa có bốn cẳng, nếu chú chạy theo, ngựa sẽ thêm hai cẳng nữa, sáu cẳng ắt phải chạy nhanh hơn bốn cẳng.