Trang Chủ Bài tập SGK lớp 3 Bài tập Tiếng anh 3 - Thí điểm

Vocabulary – Từ vựng – Unit 8 This Is My Pen – Đây Là Bút Máy Của Tôi SGK Tiếng Anh 3 thí điểm

Unit 8: This Is My Pen – Đây Là Bút Máy Của Tôi SGK Tiếng Anh lớp 3 mới. Thực hiện các yêu cầu phần Vocabulary – Từ vựng – Unit 8 SGK Tiếng Anh 3 thí điểm. Tổng hợp Từ vựng (Vocabulary) có trong Unit 8 SGK tiếng anh 3 mới: notebook: vở ghi; pencil case: túi/ hộp bút chì …

UNIT 8. THIS IS MY PEN 

– desk: bàn học sinh

– notebook: vở ghi

– pen: bút

– pencil: bút chì

Advertisements (Quảng cáo)

– pencil case: túi/ hộp bút chì

– rubber: cục tẩy

Advertisements (Quảng cáo)

– ruler:  thước kẻ

– school bag: cặp sách

– school thing: dụng cụ học tập

– these: này ( số nhiều)

– those: kìa ( số nhiều)

Advertisements (Quảng cáo)