Trang Chủ Bài tập SGK lớp 3 Bài tập Tiếng anh 3 - Thí điểm

Vocabulary – Từ vựng – Unit 9 What Colour Is It? – Nó Màu Gì SGK Tiếng Anh 3 thí điểm

CHIA SẺ
Unit 9: What Colour Is It? – Nó Màu Gì SGK Tiếng Anh lớp 3 mới. Thực hiện các yêu cầu phần Vocabulary – Từ vựng – Unit 9 SGK Tiếng Anh 3 thí điểm. Tổng hợp Từ vựng (Vocabulary) có trong Unit 9 SGK tiếng anh 3 mới: blue: màu xanh da trời; calculator: máy tính bỏ túi …

UNIT 9. WHAT COLOUR IS IT?

– black:  màu đen

– blue: màu xanh da trời

– bookcase: tủ sách

– brown: màu nâu

– calculator: máy tính bỏ túi

– colour: màu sắc

– green: màu xanh lá cây

– orange : màu da cam

– pencil sharpener: cái gọt bút chì

– red: màu đỏ

– white: màu trắng

– yellow: màu vàng