Trang Chủ Bài tập SGK lớp 3 Bài tập Tiếng anh 3 - Thí điểm

Vocabulary – Từ vựng – Unit 7 That’s My School – Đó Là Trường Tôi SGK Tiếng Anh 3 thí điểm

CHIA SẺ
Unit 7: That’s My School – Đó Là Trường Tôi SGK Tiếng Anh lớp 3 mới. Thực hiện các yêu cầu phần Vocabulary – Từ vựng – Unit 7 SGK Tiếng Anh 3 thí điểm. Tổng hợp Từ vựng (Vocabulary) có trong Unit 7 SGK tiếng anh 3 mới: but: nhưng mà; computer: máy vi tính …

UNIT 7. THAT’S MY SCHOOL

– beautiful: đẹp

– big: to, lớn

– but: nhưng mà

– classroom: lớp học

– computer: máy vi tính

– gym: nhà đa năng, phòng tập thể dục

– large:  rộng

– library: thư viện

– look: nhìn

– new: mới

– old: cũ

– playground: sân chơi

– room: phòng

– school: trường học