Trang Chủ Bài tập SGK lớp 3 Bài tập Tiếng anh 3 - Thí điểm

Vocabulary – Từ vựng – Unit 6 Stand Up – Đứng Lên  SGK Tiếng Anh 3 thí điểm

CHIA SẺ
Unit 6: Stand Up – đứng Lên SGK Tiếng Anh lớp 3 mới. Thực hiện các yêu cầu phần Vocabulary – Từ vựng – Unit 6 SGK Tiếng Anh 3 thí điểm. Tổng hợp Từ vựng (Vocabulary) có trong Unit 6 SGK tiếng anh 3 mới: come here: đến đây; don’t talk: đừng nói chuyện …

UNIT 6. STAND UP!

– book: quyển sách

– can: có thể

– close: đóng, khép

– come here: đến đây

– come in : mời vào (nơi nào đó)

– don’t talk: đừng nói chuyện

– good morning: chào buổi sáng (lịch sự)

– may: xin phép

– May I…?: Câu xin phép được làm điều gì

– open: mở

– please : xin vui lòng

– question: câu hỏi

– quiet: yên lặng

– sit down: ngồi xuống

– sorry:  xin lỗi

– speak aloud: nói to lên

– stand up: đứng lên

– write: viết