Trang Chủ Bài tập SGK lớp 3 Bài tập Tiếng anh 3 - Thí điểm

Vocabulary – Từ vựng – Unit 5 Are They Your Friends – Họ Là Bạn Của Bạn Phải Không Sách Tiếng Anh lớp 3 thí điểm

CHIA SẺ
Unit 5: Are They Your Friends – Họ Là Bạn Của Bạn Phải Không SGK Tiếng Anh lớp 3 mới. Thực hiện các yêu cầu phần Vocabulary – Từ vựng – Unit 5 SGK Tiếng Anh 3 thí điểm. Tổng hợp Từ vựng (Vocabulary) có trong Unit 5 SGK tiếng anh 3 mới.

UNIT 5. ARE THEY YOUR FRIENDS?

– friend: bạn

– they: họ