Trang Chủ Bài tập SGK lớp 3 Bài tập Tiếng anh 3 - Thí điểm

Vocabulary – Từ vựng – Unit 19 They’re In The Park – Họ ở Trong Công Viên SGK Tiếng Anh 3 thí điểm

CHIA SẺ
Unit 19: They’re In The Park – Họ ở Trong Công Viên SGK Tiếng Anh lớp 3 mới. Thực hiện các yêu cầu phần Vocabulary – Từ vựng – Unit 19 SGK Tiếng Anh 3 thí điểm. Tổng hợp Từ vựng (Vocabulary) có trong Unit 19 SGK tiếng anh 3 mới: cloudy: trời mây mù; fly kites: thả diều …

UNIT 19. THEY’RE IN THE PARK 

– cloudy: trời mây mù

– cycle:  đi xe đạp

– fly kites: thả diều

– great: tuyệt vời

– rainy:  trời mưa

– snowy: trời có tuyết

– stormy: trời bão

– sunny:trời nắng

– weather: thời tiết

– windy: trời giông gió