Trang Chủ Vở bài tập lớp 2 VBT Tiếng Việt lớp 2

Tiết 6 – Tuần 27 trang 39 VBT Tiếng Việt 2 tập 2: Điền từ chỉ loài thú và cử chỉ hoạt động hoặc đặc điểm của nó vào bảng sau 

CHIA SẺ
Tiết 6 – Tuần 27: SBT Tiếng Việt lớp 2 – Trang 39. Điền từ chỉ loài thú và từ chỉ hoạt động hoặc đặc điểm của nó vào bảng sau…

Điền từ chỉ loài thú và từ chỉ hoạt động hoặc đặc điểm của nó vào bảng sau 

Tên loài thú

Hoạt động / đc đỉểm

 M : hổ,

 -…………………

 -…………………

 Săn mồi / dữ tợn

 – ……………………

 – ……………………

Điền từ chỉ loài thú và cử chỉ hoạt động hoặc đặc điểm của nó vào bảng sau

Tên loài thú

Hoạt động / đc đỉểm

 M : hổ,

 – thỏ

 – sóc

 – lợn lòi

 Săn mồi / dữ tợn

 – chạy / rất nhanh

 – chuyền cành / nhanh thoăn thoắt

 – húc nhau rất khỏe.