Trang Chủ Vở bài tập lớp 2 VBT Tiếng Việt lớp 2

Tiết 5 – Tuần 27 trang 38 VBT Tiếng Việt lớp 2 tập 2: Ghi lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau: Ba em nói rằng tối nay ti vi chiếu bộ phim em thích

CHIA SẺ
Tiết 5 – Tuần 27: SBT Tiếng Việt lớp 2 – Trang 38. Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “Như thế nào ?”. Đánh dấu × vào □ trước ý trả lời đúng; Ghi lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau: Ba em nói rằng tối nay ti vi chiếu bộ phim em thích…

1: Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “Như thế nào ?. Đánh dấu × vào □ trước ý trả lời đúng 

a) Mùa hè, hoa phượng vĩ nở đỏ rực hai bên bờ sông.

□ mùa hè      □ đỏ rực             □ hai bên bờ sông

b) Ve nhởn nhơ ca hát suốt cả mùa hè.

□ ve          □ nhởn nhơ        □ suốt mùa hè

2: Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm 

a) Chim đậu trắng xoá trên những cành cây.

……………………………

b) Bông cúc sung sướng khôn tả.

……………………………

(3): Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau 

a) Ba em nói rằng tối nay ti vi chiếu bộ phim em thích.

Em đáp:………………………

b) Bạn em báo tin bài làm của em được điểm cao.

Em đáp:………………………

c) Cô giáo (thầy giáo) cho biết lớp em không đoạt giải Nhất trong tháng thi đua này.

Em đáp:……………………..

1: Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “Như thế nào ?”. Đánh dấu × vào trước ý trả lời đúng

a) Mùa hè, hoa phượng vĩ nở đỏ rực hai bên bờ sông.

×□ đỏ rực

b) Ve nhởn nhơ ca hát suốt cả mùa hè.

×□ nhởn nhơ

2: Đặt câu hỏi cho một bộ phận được in đậm

a) Chim đậu trắng xóa trên những cành cây.

Chim đậu trên những cành cây như thế nào ?

b) Bông cúc sung sướng khôn tả.

Bông cúc sung sướng như thế nào ?

(3): Ghi lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau

a) Ba em nói rằng tối nay ti vi chiếu bộ phim em thích.

Em đáp : Thích quá đi ! Tối nay ba sẽ cho con xem chứ ạ ?

b) Bạn em báo tin bài làm của em được điểm cao.

Em đáp : , thích quá ! Cảm ơn cậu đã cho biết nhé !

c) Cô giáo (thầy giáo) cho biết lớp em không đoạt giải Nhất trong tháng thi đua này.

Em đáp : Thật là tiếc. Tháng sau lớp em sẽ cố gắng hơn nữa.