Trang Chủ Lớp 2 Đề kiểm tra lớp 2

Đề ôn hè số 2 lớp 2 lên lớp 3 toán (Phần tiếp theo)

Tiếp theo đề số 1, Dethikiemtra.com gửi tới các bạn Đề ôn hè lớp 2 lên lớp 3 Toán có đáp án năm 2015 (Đề 2)

A. Phần trắc nghiệm :

1 : Cho ba số 5 ; 9 và 0. Ta có thể lập được bao nhiêu số có ba chữ số gồm ba chữ số đã cho ( mỗi chữ số chỉ viết một lần trong mỗi số ).

A) 4 số               B.  5 số              C.  6 số

Câu 2: Một hình tam giác có độ dài các cạnh lần lượt là 134cm ; 122cm  và 130cm . Tính chu vi hình tam giác đó .

A. 384cm        
B.385cm          
C.386cm      
D.387cm

Câu 3: Một xe ô tô đi từ tỉnh A lúc 9 giờ sáng và đến B lúc 5 giờ chiều cùng ngày. Hỏi xe đó chạy từ tỉnh A đến tỉnh B trong mấy giờ ?

A. 4 giờ                
B.8 giờ        
C.9 giờ

Câu 4 : Số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau là :

A. 999          
B.998              
C.987


B.Phần tự luận :

Câu 1: Tính

a) 83 + 38 – 21 b. 75 – 57 + 18

b) 9 x 2 : 6 d. 24 : 3 x 2

Câu 2: Tìm X

a) 3 x 3 x X = 0 b. X x 4 = 12 : 3

……………………………………………..

b) 325 – 105 + X = 574 d. 156 + 651 – X = 504

Quảng cáo - Advertisements

Câu 3: Một người nuôi 50 con gà . Sau khi bán đi 30 con gà thì số gà còn lại được nhốt vào các chuồng, mỗi chuồng có 4 con gà. Hỏi :

a) Người đó còn lại bao nhiêu con gà ?

b) Cần có bao nhiêu chuồng để nhốt hết số gà còn lại ?

Câu 4 : Tính nhanh

a) 21 + 14 + 29 + 36                                        b. 8 x2 x 5

Câu 5 :  Tìm  một số có 2 chữ số biết tổng hai chữ số bằng 5 và tích hai chữ số đó bằng 0.( giải bằng 2 cách )

Đáp  án đề 2

A. Phần trắc nghiệm :

Câu 1 :   A. 4 số

Câu 2: 
C.386cm

Câu 3:  
B.8 giờ

Câu 4 :  
C.987


B.Phần tự luận :

Câu 1: Tính

a) 83 + 38 – 21 = 100              b) 75 – 57 + 18 = 36

c) 9 x 2 : 6 = 3                        d) 24 : 3 x 2 = 16

Câu 2: Tìm X

a) 3 x 3 x X = 0                                b) X x 4 = 12 : 3

9 x X = 0                                    X x 4 = 4

X = 0 : 9                               X       =  4 : 4

X  = 0                                     X       =  1

c) 325- 105 +X= 574                         d) 156+ 651- X = 504

220  +     X  =  574                                807  –  X  =  504

X   =  574 –  220                                        X   =  807 – 504

X   =   354                                                  X  =  303

Câu 3:

a) Số con gà còn lại là : 50 – 30 = 20 ( con )

b) Số cái chuồng gà cần để nhốt số gà còn lại là : 20 : 4 = 5 ( cái )

Câu 4 : Tính nhanh

a) 21 + 14 + 29 + 36                           b) 8 x2 x 5

=  21 + 29 + 24 + 36                           = 2 x 5 x 8

=    50 + 50   = 100                              =  10 x 8 = 80

Câu 5 :

Cách 1:  Tổng hai chữ số bằng 5 ta có :

5 = 1 + 4 = 2 + 3 = 5 + 0

Xét tích hai chữ số : 1 x4 = 4 ( loại ) ; 2 x 3 = 6 ( loại ) ; 5 + 0 = 5 ( thích hợp )

Vậy số phải tìm là 50

Cách 2 : Tích hai chữ số bằng số 0 suy ra 1 trong 2 chữ số phải bằng 0

Tổng hai  chữ số bằng 5  , suy ra chữ số còn lại là : 5- 0 = 5

Vậy số  phải tìm là 50 .

Quảng cáo - Advertisements