Trang Chủ Lớp 2 Đề kiểm tra lớp 2

Đề ôn hè học sinh lớp 2 lên lớp 3 môn Toán có đáp án năm (Đề 1)

Đề số 1

A: Phần trắc nghiệm 

Câu 1: Tính chu vi hình tứ giác ABCD, biết độ dài các cạnh là AB= 18m; BC= 24m ; CD= 36m; DA= 28m.

A .   105m                    
B.106m                    
C.107m

Câu 2: Văn chơi ván cờ từ 9 giờ 15 phút đến 9 giờ rưỡi. Hỏi Văn chơi ván cờ hết bao nhiêu phút ?

A .      45 phút              B.  15 phút              
C.30 phút

Câu 3:  Trong dịp tết trồng cây xã A trồng được 354 cây, xã B trồng được ít hơn xã A 42 cây. Hỏi xã B trồng được bao nhiêu cây?

A. 322 cây        
B.312 cây            
C.323 cây

Câu 4: Tìm hai số  có tích bằng số lớn nhất có 1 chữ số và thương cũng bằng số lớn nhất có một chữ số ?

A. 0 và 9               B.  3 và 3              
C.9 và 1


B.Phần tự luận
:

Câu 1: Tính

a) 856 – 154 + 126 b. 4 x7 + 82

b) 5×8 – 3 d. 40 : 8 x 5

Câu 2 : Tìm X

a) X – 37 = 4 x 7 b. 42 – 24 + X = 72

Quảng cáo - Advertisements

b) 2 x 3 x X = 24 d. X : 5  = 32 : 4

Câu 3 : Có 3 thùng dầu , mỗi thùng có 10 lít . Hỏi nếu rót số dầu đó vào các can  5 lít thì được bao nhiêu can ?

Câu 4: Cho ba chữ số : 1;  3 ; 5

a) Viết tất cả các số có 3 chữ số khác nhau ( mỗi chữ số chỉ được viết 1 lần trong mỗi số )

b) Tính tổng, hiệu của số lớn nhất và số bé nhất .

Câu 5 : Số

dapan_cau5

Đáp án đề ôn hè lớp 2 lên lớp 3 môn Toán đề số 1

A: Phần trắc nghiệm ;

Khoanh vào chữ cái với ý trả lời đúng

Câu 1:  
B.106m

Câu 2:   B.  15 phút

Câu 3:  
B.312 cây

Câu 4:  
C.9 và 1

B.Phần tự luận :

Câu 1: Tính

a) 856 – 154 + 126 = 828   b) 4 x7 + 82 = 110

c) 5×8 – 3 = 37                  d.  40 : 8 x 5 =   25

Câu 2 : Tìm X

a) X – 37 = 4 x 7                            b) 42 – 24 + X = 72

X  – 37 =  28                                18     + X      = 72

X         =   28 +  37                                        X= 72-18

X         =65                                                    X= 54

c) 2 x 3 x X = 24                               d. X : 5  = 32 : 4

6  x  X =  24                               X  :  5   =  8

X   =  24 :  6                         X           =  8 x 5

X  =    4                                 X        =   40

Câu 3 :  Giải :  3 thùng dầu có số lít là  :  10 x 3 = 30 lít

Số dầu đó  rót vào được số can là  :   30 : 5 = 6 ( can  )

Đáp số : 6 can

Câu 4:   a)  135  ;  153  ; 315  ; 351  ; 513  ; 531

b) Số lớn nhất là 531 . Số bé nhất là 135

Tổng  531 + 135 = 666

Hiệu 531  –  135  = 396

Câu 5 : Số

dapan_cau5

Quảng cáo - Advertisements