Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Tiếng Việt 2 - KNTT

Viết Chữ hoa B. Bạn bè chia sẻ ngọt bùi Tiếng Việt lớp 2

Giải Bài 5 Viết Chữ hoa B. Bạn bè chia sẻ ngọt bùi trang 26 SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống. Tuần 3: Em lớn lên từng ngày

Câu 1: Viết chữ hoa B

Em quan sát chữ viết mẫu trong sách và chú ý thứ tự viết các nét.

Advertisements (Quảng cáo)

Cấu tạo: Gồm nét móc ngược trái và nét cong trái, nét cong phải kết hợp với nét thắt

Cách viết:

Advertisements (Quảng cáo)

– Bước 1: Đặt bút dưới ĐK ngang 4, trước ĐK dọc 3, viết một nét móc ngược trái sát bên phải ĐK dọc 2, hơi lượn vòng khi bắt đầu và dừng bút dưới ĐK ngang 2, trước ĐK dọc 2.

– Bước 2: Lia bút đến điểm trên ĐK ngang 3, sát bên phải ĐK dọc 2, viết nét cong trái, liền mạch viết nét cong phải nhỏ và nét cong phải to kết hợp với nét thắt (cắt ngang nét móc ngược trái giữa ĐK ngang 2, 3) và dừng bút dưới ĐK ngang 2, trước ĐK dọc 3 (Lưng của nét cong trái chưa tiếp xúc với ĐK dọc 1; Lnwg của nét cong phải nhỏ tiếp xúc với ĐK dọc 3; Lưng của nét cong phải to lấn sang bên phải ĐK dọc 3).

Câu 2: Viết ứng dụng: Bạn bè chia sẻ ngọt bùi

Em viết lần lượt các từ của câu ứng dụng

Advertisements (Quảng cáo)