Trang Chủ Chủ đề Tuần 3: Em lớn lên từng ngày

Tuần 3: Em lớn lên từng ngày

Đọc mở rộng Về chủ đề Trẻ em làm việc nhà trang 30 SGK Tiếng Việt 2 Kết nối tri thức
Đọc mở rộng Về chủ đề Trẻ em làm việc nhà trang 30 SGK Tiếng Việt 2 Kết nối tri thức
Hướng dẫn làm bài Đọc mở rộng Về chủ đề Trẻ em làm việc nhà trang 30 SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống.  Câu 1: Tìm đọc một bài thơ hoặc câu chuyện...
Luyện tập tìm từ ngữ chỉ đặc điểm trang 29 SGK Tiếng Việt 2 Kết nối tri thức
Luyện tập tìm từ ngữ chỉ đặc điểm trang 29 SGK Tiếng Việt 2 Kết nối tri thức
Trả lời câu hỏi Luyện tập trang 29 SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống. Tuần 3: Em lớn lên từng ngày  Phần I. Luyện từ và câu Câu 1: Những từ nào dưới đây chỉ...
Nghe – viết: Một giờ học Tiếng Việt lớp 2 tập 1
Nghe – viết: Một giờ học Tiếng Việt lớp 2 tập 1
Hướng dẫn làm bài Nghe - viết: Một giờ học SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống. Câu 1: Nghe – viết: Một giờ học Đúng là nói trước cả lớp thì chẳng dễ chút nào....
Soạn bài Một giờ học Tiếng Việt 2 Kết nối tri thức
Soạn bài Một giờ học Tiếng Việt 2 Kết nối tri thức
Hướng dẫn đọc và trả lời câu hỏi bài Một giờ học trang 27 SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 6 Tuần 3: Em lớn lên từng ngày Phần I. Khởi động: Câu 1:...
Nói và nghe Kể chuyện Em có xinh không?
Nói và nghe Kể chuyện Em có xinh không?
Nói và nghe: Kể chuyện Em có xinh không? trang 26 SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 5 Tuần 3: Em lớn lên từng ngày Câu 1: Quan sát tranh, nói tên...
Viết Chữ hoa B. Bạn bè chia sẻ ngọt bùi Tiếng Việt lớp 2
Viết Chữ hoa B. Bạn bè chia sẻ ngọt bùi Tiếng Việt lớp 2
Giải Bài 5 Viết Chữ hoa B. Bạn bè chia sẻ ngọt bùi trang 26 SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống. Tuần 3: Em lớn lên từng ngày Câu 1: Viết chữ hoa...
Bài 5: Soạn bài Em có xinh không Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức
Bài 5: Soạn bài Em có xinh không Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức
Trả lời câu hỏi bài Em có xinh không? trang 24 SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 5 Tuần 3: Em lớn lên từng ngày Phần I. Khởi động: Em thích được khen về...