Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Tiếng Việt 2 - KNTT

Đọc mở rộng Về chủ đề Trẻ em làm việc nhà trang 30 SGK Tiếng Việt 2 Kết nối tri thức

Hướng dẫn làm bài Đọc mở rộng Về chủ đề Trẻ em làm việc nhà trang 30 SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống. 

Câu 1: Tìm đọc một bài thơ hoặc câu chuyện viết về trẻ em làm việc nhà.

Tham khảo:

Giúp mẹ

Hôm nay chủ nhật
Được nghỉ ở nhà
Em giúp mẹ cha
Nhặt rau quét dọn.

Áo quần xếp gọn
Dỗ bé cùng chơi
Cha mẹ vui cười
Khen con ngoan quá!

Đôi bàn tay bé

Advertisements (Quảng cáo)

    Nguyễn Lam Thắng

Đôi bàn tay bé xíu
Lại siêng năng nhất nhà
Hết xâu kim cho bà
Lại nhặt rau giúp mẹ

Đôi bàn tay be bé
Nhanh nhẹn ai biết không?
Chiều tưới cây cho ông
Tối chép thơ tặng bố

Đôi bàn tay bé nhỏ
Bế em (mẹ vắng nhà)
Đôi tay biết nhường quà
Dỗ dành khi em khóc

Advertisements (Quảng cáo)

Đôi bàn tay bé nhóc
Điểm mười giành lấy ngay
Phát biểu xây dựng bài
Và nổi danh múa dẻo

Đôi bàn tay bé khéo
Mười ngón mười bông hoa.

Câu 2: Đọc cho các bạn nghe một đoạn em thích.

Chọn đoạn thơ hoặc mẩu truyện em thích nhất để đọc và kể lại cho các bạn nghe

Tớ thích nhất đoạn thơ này trong bài thơ Giúp mẹ:

Áo quần xếp gọn
Dỗ bé cùng chơi
Cha mẹ vui cười
Khen con ngoan quá!

Advertisements (Quảng cáo)