Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Tiếng Việt 2 - KNTT

Nghe – viết: Một giờ học Tiếng Việt lớp 2 tập 1

Hướng dẫn làm bài Nghe – viết: Một giờ học SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống.

Câu 1: Nghe – viết:

Một giờ học

Đúng là nói trước cả lớp thì chẳng dễ chút nào. Lúc đầu, Quang còn ngượng nghịu. Nhưng nhờ thầy giáo và các bạn động viên, Quang đã tự tin hơn và nói một cách lưu loát.

Câu 2: Tìm các chữ cái còn thiếu trong bảng. Học thuộc tên các chữ cái:

Advertisements (Quảng cáo)

Câu 3: Sắp xếp tên các bạn dưới đây theo đúng thứ tự trong bảng chữ cái. Viết lại tên các bạn theo thứ tự đã sắp xếp:

Advertisements (Quảng cáo)

Em quan sát chữ cái đầu tiên trong tên các bạn, rồi sắp xếp các chữ đó theo thứ tự bảng chữ cái đã học ở bài 2.

– Sơn: chữ S

– Xuân: chữ X

– Quân: chữ Q

– Tuấn: chữ T

– Vân: chữ V

Sắp xếp tên các bạn theo thứ tự bảng chữ cái:

Quân – Sơn – Tuấn – Vân – Xuân

Advertisements (Quảng cáo)