Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Tiếng Anh 2 - KNTT

Lesson 3 Unit 3 At the seaside – Tiếng Anh 2 Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải bài Lesson 3 Unit 3. At the seaside Tiếng Anh 2 KNTT.  Bài 6, 7, 8 trang 16 SGK Tiếng Anh lớp 2 Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài 6. Listen and repeat.

(Nghe và nhắc lại.)

 

Let’s look at the sea.

(Chúng ta cùng đi ngắm biến nào.)

Bài 7. Let’s talk.

(Cùng nói nào.)

a. Let’s look at the sea.

(Hãy nhìn ra biển.)

b. Let’s look at the sail.

(Hãy nhìn cánh buồm đi.)

Advertisements (Quảng cáo)

c. Let’s look at the sand.

(Hãy nhìn bãi cát.)

Bài 8. Let’s sing!

(Cùng hát nào.)


It’s Saturday.

(Hôm nay là thứ Bảy.)

Advertisements (Quảng cáo)

It’s a sunny day.

(Đó là một ngày nắng.)

We’re at the seaside.

(Chúng tôi đang ở bờ biển.)

Let’s look at the sail!

(Hãy nhìn cánh buồm!)

It’s Sunday.

(Hôm nay là Chủ nhật.)

It’s a sunny day.

(Đó là một ngày đầy nắng.)

We’re at the seaside.

(Chúng tôi đang ở bờ biển.)

Let’s look at the sand.

(Hãy nhìn bãi cát.)

Từ vựng

1. sail” đi du thuyền” /seɪl/”

2. sea” biển” /siː/”

3. sand” cát” /sænd/”

4. look” nhìn” /lʊk/”

5. Sunday” Chủ Nhật” /ˈsʌndeɪ/”

6. sunny” nắng” /ˈsʌni/”

Advertisements (Quảng cáo)