Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Tiếng Anh 2 - KNTT

Giải Tiếng Anh lớp 2: Lesson 1 – Unit 3. At the seaside

Giải bài Lesson 1 Unit 3 At the seaside trang 14 SGK Tiếng Anh lớp 2 Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài 1. Listen and repeat.

(Nghe và nhắc lại.) 

 

– sail: cánh buồm

– sea: biển

Advertisements (Quảng cáo)

– sand: cát

Bài 2. Point and say.

(Chỉ và nói.)

Advertisements (Quảng cáo)

– sail: cánh buồm

– sea: biển

– sand: cát

Từ vựng

1. sail” đi du thuyền” /seɪl/”

2. sea” biển” /siː/”

3. sand” cát” /sænd/”

Advertisements (Quảng cáo)