Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Tiếng Anh 2 - Family and Friends 2

Giải Lesson Five Sounds and letters – Unit 1 Tiếng Anh lớp 2 Family and Friends

Giải Tiếng Anh 2: Lesson Five Sounds and letters – Unit 1: Is this your mom? trang 14 SGK Tiếng Anh lớp 2 Family and Friends 

1. Listen, point, and repeat. Write.

(Nghe, chỉ, và nhắc lại. Viết.) 

– panda: con gấu trúc

– pen: bút mực

 2. Listen and chant.

(Nghe và nói.)

Advertisements (Quảng cáo)

Đang cập nhật!

3. Stick and say.

(Dán và nói.)

Advertisements (Quảng cáo)

Polly is a panda.

(Polly là một con gấu trúc.)

She has a pen.

(Nó có một cái bút.)

4. Point to the letter Pp.

(Chỉ vào các chữ cái Pp.)

 

Từ vựng

1. panda” con gấu trúc” /ˈpændə/”

2. pen” bút mực” /pen/”

Advertisements (Quảng cáo)