Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 SGK Toán lớp 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài 29: Ngày – giờ, giờ – phút trang 112, 113, 114, 115 Toán lớp 2

Giải Bài 29. Ngày – giờ, giờ – phút trang 112, 113, 114, 115 SGK Toán 2 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống. Chủ đề 6: Ngày – giờ, giờ – phút, ngày – tháng

HOẠT ĐỘNG

Bài 1 trang 113 SGK Toán 2 tập 1

Tìm số thích hợp.

Nam làm gì lúc mấy giờ?

Quan sát đồng hồ rồi đọc giờ trên đồng hồ gắn với buổi trong ngày.

Bài 2 trang 113 Toán 2

Tìm đồng hồ chỉ thời gian thích hợp với mỗi bức tranh.

Dựa vào gọi tên giờ theo buổi: 2 giờ chiều (14 giờ), 7 giờ tối (19 giờ).

Advertisements (Quảng cáo)

Bài 3 trang 112 SGK Toán lớp 2

Chọn đồng hồ chỉ thời gian thích hợp với mỗi bức tranh.

a) Quan sát tranh ta thấy bạn nữ đi ngủ vào buổi đêm (vì ngoài trời có sao). Do đó bạn nữ đi ngủ lúc 11 giờ đêm hay 23 giờ.

Vậy đồng hồ chỉ thời gian thích hợp với bức tranh a là đồng hồ B.

b) Quan sát tranh ta thấy các bạn chơi đá bóng vào buổi chiều. Do đó các bạn chơi bóng lúc 3 giờ chiều hay 15 giờ.

Vậy đồng hồ chỉ thời gian thích hợp với bức tranh b là đồng hồ B.

HOẠT ĐỘNG 2

Giải Bài 1 trang 114 SGK Toán 2 tập 1

Advertisements (Quảng cáo)

Tìm số thích hợp.

– Quan sát tranh rồi đọc giờ trên mỗi đồng hồ khi kim dài (kim phút) chỉ số 3, số 6.

– Cần chú ý cách đọc giờ có kèm theo buổi, chẳng hạn 14 giờ 30 phút còn gọi là 2 giờ 30 phút chiều, …

Bài 2 trang 115 Toán lớp 2 Kết nối tri thức

Tìm hai đồng hồ chỉ cùng thời gian vào buổi chiều, tối hoặc đêm.

Quan sát, đọc thời gian được hiển thị trên đồng hồ kim rồi liên hệ với đồng hồ điện tử để tìm thời gian tương ứng.

Bài 3 trang 115 Toán 2 tập 1 KNTT

Tìm số thích hợp.

Nam làm gì lúc mấy giờ?

Quan sát thời gian được hiển thị trên đồng hồ điện tử, từ đó nêu được cách đọc giờ theo buổi, chẳng hạn 16 : 00 chỉ 4 giờ chiều.

Advertisements (Quảng cáo)