Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 SGK Toán lớp 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài 30: Ngày – tháng trang 116, 117, 118 Toán lớp 2 Kết nối tri thức

Bài 30. Ngày – tháng. – Chủ đề 6: Ngày – giờ, giờ – phút, ngày – tháng. Giải bài tập trang 116, 117, 118 SGK Toán 2 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống

HOẠT ĐỘNG

Bài 1 trang 116 SGK Toán 2 tập 1

Tìm hai con vật có cùng ngày sinh.

Quan sát cách đọc bằng lời rồi tìm cách viết tương ứng bằng số.

Bài 2 trang 117 Toán 2 KNTT

a) Nêu các ngày còn thiếu trong tờ lịch tháng 12 dưới đây.

b) Xem tờ lịch tháng 12 rồi trả lời câu hỏi.

– Tháng 12 có bao nhiêu ngày?

– Ngày đầu tiên của tháng 12 là thứ mấy?

– Ngày cuối cùng của tháng 12 là thứ mấy?

a)

b) – Tháng 12 có 31 ngày.

– Ngày đầu tiên của tháng 12 là thứ (là ngày 1 tháng 12).

– Ngày cuối cùng của tháng 12 là thứ sáu (là ngày 31 tháng 12).

Bài 3 trang 117 Toán 2 tập 1 SGK KNTT

Xem tờ lịch tháng 1 dưới đây rồi trả lời câu hỏi.

– Tháng 1 có bao nhiêu ngày?

Advertisements (Quảng cáo)

– Ngày tết Dương lịch 1 tháng 1 là thứ mấy?

– Ngày 1 tháng 2 cùng năm là thứ mấy?

Quan sát kĩ tờ lịch đã cho để trả lời các câu hỏi của bài toán.

– Tháng 1 có 31 ngày.

– Ngày tết Dương lịch 1 tháng 1 là thứ bảy.

– Ngày 1 tháng 2 cùng năm là thứ ba (vì ngày 31 tháng 12 là thứ hai).

LUYỆN TẬP

Bài 1 trang 117 SGK Toán 2 tập 1

Mỗi hình dưới đây ứng với ô chữ nào?

Advertisements (Quảng cáo)

Giải Bài 2 trang 118 Toán 2 tập 1

a) Nêu các ngày còn thiếu trong tờ lịch tháng 2 dưới đây.

b) Xem tờ lịch bên rồi trả lời câu hỏi.

– Tháng 2 có bao nhiêu ngày?

– Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2 là thứ mấy?

Quan sát kĩ tờ lịch đã cho, điền tiếp các ngày còn thiếu và trả lời các câu hỏi của bài toán.

a)

b) – Tháng 2 có 28 ngày.

– Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2 là chủ nhật.

Bài 3 trang 118 SGK Toán lớp 2

Xem tờ lịch tháng 3 dưới đây rồi trả lời câu hỏi.

– Tháng 3 có bao nhiêu ngày?

– Ngày thứ Hai đầu tiên của tháng 3 là ngày nào?

– Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 là thứ mấy?

Quan sát kĩ tờ lịch đã cho để trả lời các câu hỏi của bài toán.

– Tháng 3 có 31 ngày.

– Ngày thứ Hai đầu tiên của tháng 3 là ngày 7.

– Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 là thứ ba.

Bài 4 trang 118 Toán lớp 2 Kết nối tri thức

Xem tờ lịch tháng 4 dưới đây rồi trả lời câu hỏi.

– Tháng 4 có bao nhiêu ngày?

– Nếu thứ Bảy tuần này là ngày Giải phóng miền Nam 30 tháng 4 thì thứ Bảy tuần trước là ngày nào?

– Quan sát kĩ tờ lịch đã cho để trả lời các câu hỏi của bài toán.

– Chú ý: Cùng một “thứ” của hai tuần liên tiếp sẽ hơn hoặc kém nhau 7 ngày, chẳng hạn thứ hai tuần này là ngày 3 tháng 5 thì thứ hai tuần sau là ngày 10 tháng 5 (vì ta có 3 + 7 = 10), hoặc thứ ba tuần này là ngày 11 tháng 6 thì thứ ba tuần trước là ngày 4 tháng 6 (vì ta có 11 – 7 = 4).

– Tháng 4 có 30 ngày.

– Nếu thứ Bảy tuần này là ngày Giải phóng miền Nam 30 tháng 4 thì thứ Bảy tuần trước là ngày 23 (vì ta có 30 – 7 = 23).

Advertisements (Quảng cáo)