Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 SGK Toán lớp 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài 31: Thực hành và trải nghiệm xem đồng hồ, xem lịch trang 119, 120, 121 Toán lớp 2

Giải Bài 31. Thực hành và trải nghiệm xem đồng hồ, xem lịch trang 119, 120, 121 SGK Toán 2 tập 1 Kết nối tri thức. Chủ đề 6: Ngày – giờ, giờ – phút, ngày – tháng

HOẠT ĐỘNG 1

Bài 1 trang 119 SGK Toán 2 tập 1

Quay kim đồng hồ để đồng hồ chỉ:

a) 2 giờ.

b) 9 giờ 30 phút.

c) 7 giờ 15 phút.

a) Khi đồng hồ chỉ 2 giờ thì kim ngắn (kim giờ) chỉ vào số 2, kim dài (kim phút) chỉ vào số 12.

b) Khi đồng hồ chỉ 9 giờ 30 phút  thì kim ngắn (kim giờ) chỉ vào khoảng giữa số 9 và số 10, kim dài (kim phút) chỉ vào số 6.

c) Khi đồng hồ chỉ 7 giờ 15 phút thì kim ngắn (kim giờ) chỉ qua số 7 một chút , kim dài (kim phút) chỉ vào số 3.

Bài 2 trang 119 Toán 2 KNTT

Xem thời khoá biểu hôm nay của em rồi trả lời câu hỏi.

a) Lúc 9 giờ 15 phút, em học môn gì?

b) Em học môn gì vào lúc 15 giờ 15 phút?

Em tự xem thời khóa biểu hôm nay của em rồi trả lời câu hỏi của bài toán.

Bài 3 trang 119 SGK Toán lớp 2 

Đồng hồ chỉ mấy giờ?

Đồng hồ A chỉ 2 giờ 15 phút.

Đồng hồ B chỉ 6 giờ 15 phút.

Đồng hồ C chỉ 11 giờ 15 phút.

Đồng hồ D chỉ 12 giờ 15 phút.

Bài 4 trang 120 Toán 2 Kết nối tri thức

Advertisements (Quảng cáo)

a) Vào ngày nghỉ cuối tuần, Nam làm gì lúc mấy giờ?

b) Hằng ngày em thực hiện những hoạt động nào trong các hoạt động trên và em thực hiện mỗi hoạt động đó vào lúc mấy giờ?

a) Quan sát tranh rồi đọc giờ trên đồng hồ và mô tả hoạt động Nam làm vào mỗi giờ đó.

b) Em tự liên hệ bản thân rồi trả lời câu hỏi của bài toán.

a) Nam chơi đồ chơi lúc 10 giờ 30 sáng.

   Nam ăn cơm lúc 11 giờ 30 phút trưa.

   Nam đi đạp xe lúc 4 giờ 30 phút chiều (hay 16 giờ 30 phút).

   Nam nhặt rau giúp mẹ lúc 5 giờ 30 phút chiều (hay 17 giờ 30 phút).

   Nam học bài lúc 7 giờ 30 phút tối (hay 19 giờ 30 phút).

   Nam đi ngủ lúc 9 giờ 30 phút tối (hay 21 giờ 30 phút).

b) Em tự liên hệ bản thân rồi trả lời câu hỏi của bài toán.

Bài 5 trang 120 SGK Toán 2 tập 1

Đồng hồ trong hình vẽ cho biết thời gian đến lớp học của mỗi bạn.

Advertisements (Quảng cáo)

Biết lớp học bắt đầu lúc 2 giờ chiều. Hỏi bạn nào đi học muộn?

Quan sát bối cảnh được thể hiện trong bức tranh và đồng hồ thể hiện thời gian đến lớp của mỗi bạn để đưa ra lập luận xem bạn nào đến lớp đúng giờ, bạn nào đến muộn.

Lưu ý ta có: 2 giờ chiều tức là 14 giờ.

Lớp học bắt đầu lúc 2 giờ chiều, tức là 14 giờ.

– Lúc 14 giờ, bạn Nam đã ngồi trong lớp học, chăm chú nhìn lên bảng, nên bạn Nam đến lớp đúng giờ (hay không bị muộn).

– Lúc 14 giờ 15 phút, bạn Mai đang đứng ở cửa lớp, nên bạn Mai đi học muộn.

– Lúc 13 giờ 30 phút, bạn Việt đã đi qua cổng trường, nên bạn Việt không đi học muộn.

HOẠT ĐỘNG 2

Bài 1 trang 121 SGK Toán 2

Em xem tờ lịch tháng này rồi trả lời câu hỏi.

a) Hôm nay là thứ mấy, ngày mấy, tháng mấy?

b) Hôm qua là thứ mấy, ngày mấy, tháng mấy?

c) Ngày mai là thứ mấy, ngày mấy, tháng mấy?

Học sinh xem tờ lịch tháng này rồi tự trả lời các câu hỏi của bài toán.

Bài 2 trang 121 Toán 2 SGK Kết nối tri thức

Xem tờ lịch tháng 5 dưới đây rồi trả lời câu hỏi.

– Tháng 5 có bao nhiêu ngày?

– Tháng 5 có bao nhiêu ngày thứ Ba, đó là những ngày nào?

– Ngày 19 tháng 5 là sinh nhật Bác Hồ. Ngày đó là thứ mấy?

– Tháng 5 có 31 ngày.

– Tháng 5 có 5 ngày thứ Ba, đó là những ngày 3, ngày 10, ngày 17, ngày 24 và ngày 31.

– Ngày 19 tháng 5 là sinh nhật Bác Hồ. Ngày đó là thứ năm.

Giải Bài 3 trang 121 Toán 2 tập 1 KNTT

a) Nêu các ngày còn thiếu trong tờ lịch tháng 6 ở bên.

b) Xem tờ lịch bên rồi trả lời câu hỏi.

– Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1 tháng 6 là thứ mấy?

– Nếu hôm nay là thứ Năm ngày 16 tháng 6 thì thứ Năm tuần trước là ngày nào, thứ Năm tuần sau là ngày nào?

– Quan sát kĩ tờ lịch đã cho, điền tiếp các ngày còn thiếu và trả lời các câu hỏi của bài toán.

– Chú ý: Cùng một “thứ” của hai tuần liên tiếp sẽ hơn hoặc kém nhau 7 ngày, chẳng hạn thứ hai tuần này là ngày 3 tháng 5 thì thứ hai tuần sau là ngày 10 tháng 5 (vì ta có 3 + 7 = 10), hoặc thứ ba tuần này là ngày 11 tháng 6 thì thứ ba tuần trước là ngày 4 tháng 6 (vì ta có 11 – 7 = 4).

a)

b) – Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1 tháng 6 là thứ tư.

– Nếu hôm nay là thứ Năm ngày 16 tháng 6 thì thứ Năm tuần trước là ngày 9 tháng 6, thứ Năm tuần sau là ngày 23 tháng 6.

Advertisements (Quảng cáo)