Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 SGK Toán lớp 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải Toán 2 Bài 32 Luyện tập chung trang 122, 123 SGK Kết nối tri thức

CHIA SẺ
Giải Bài 32. Luyện tập chung trang 122, 123 SGK Toán lớp 2 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống. Chủ đề 6: Ngày – giờ, giờ – phút, ngày – tháng

Bài 1 trang 122 Toán 2

Xem hình vẽ rồi chọn câu trả lời đúng.

Trong đồng hồ bên, khi kim dài chạy qua số 4, số 5, đến số 6 thì lúc này đồng hồ chỉ:

A. 3 giờ 30 phút.

B. 4 giờ 15 phút.

C. 4 giờ 30 phút.

– Quan sát kim giờ và kim phút trên đồng hồ đang chỉ vào số nào rồi đọc giờ trên đồng hồ, từ đó đọc được giờ trên đồng hồ kim dài chạy qua số 4, số 5, đến số 6.

Trong đồng hồ đã cho, đồng hồ chỉ 3 giờ 15 phút, khi kim dài chạy qua số 4, số 5, đến số 6 thì lúc này đồng hồ chỉ 3 giờ 30 phút.

Chọn A.

Bài 2 trang 122 SGK Toán 2 tập 1

Xem tờ lịch và các ảnh chụp của Rô-bốt rồi trả lời câu hỏi (theo mẫu).

Mẫu: Rô-bốt ghé thăm Tây Nguyên vào ngày 2 tháng 8.

– Rô-bốt ghé thăm Mù Cang Chải vào ngày nào?

– Rô-bốt ghé thăm chợ nổi Năm Căn vào ngày nào?

– Rô-bốt ghé thăm Huế vào ngày nào?

Quan sát kĩ tờ lịch và các ảnh chụp của Rô-bốt để xác định thời gian Rô-bốt thé thăm các địa điểm rồi trả lời câu hỏi của bài toán theo mẫu đã cho

– Rô-bốt ghé thăm Mù Cang Chải vào ngày 30 tháng 8.

– Rô-bốt ghé thăm chợ nổi Năm Căn vào ngày 21 tháng 8.

– Rô-bốt ghé thăm Huế vào ngày 13 tháng 8.

Bài 3 trang 123 Toán 2 Kết nối tri thức

Cho biết thời gian đến thăm Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam của mỗi bạn như sau:

Biết bảo tàng mở cửa từ 8 giờ đến 16 giờ 30 phút. Hỏi những bạn nào được vào thăm bảo tàng?

Quan sát tranh và đồng hồ cho trước để biết thời gian mỗi bạn ghé thăm Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Sau đó, dựa vào thời gian mở cửa của bảo tàng để tìm bạn nào được thăm bảo tàng (người thăm quan phải đến trong thời gian mở cửa của bảo tàng).

Bạn Mai và em tới bảo tàng lúc 10 giờ 15 phút. Vậy bạn Mai và em được vào thăm bảo tàng.

Bạn Rô-bốt tới bảo tàng lúc 17 giờ 30 phút hay 5 giờ 30 phút chiều. Vậy Rô-bốt không  được vào thăm bảo tàng.

Bạn Việt tới bảo tàng lúc 11 giờ 30 phút trưa. Vậy bạn Việt được vào thăm bảo tàng.

Bạn Nam tới bảo tàng lúc 16 giờ 15 phút hay 4 giờ 15 phút chiều. Vậy bạn Nam được vào thăm bảo tàng.

Bài 4 trang 123 Toán 2 KNTT

Cho biết giờ học các môn năng khiếu vào sáng ngày thứ Bảy của Rô-bốt như sau:

Trước giờ học bóng rổ, Rô-bốt đã học những môn nào?

Quan sát tranh và đồng hồ cho trước để biết thời gian học mỗi môn năng khiếu của Rô-bốt vào sáng ngày thứ Bảy, từ đó tìm được các môn mà Rô-bốt đã học trước giờ học bóng rổ.

Rô-bốt học bóng rổ lúc 9 giờ 15 phút.

Rô-bốt học vẽ lúc 8 giờ 30 phút.

Rô-bốt học hát lúc 7 giờ 15 phút.

Rô-bốt học võ lúc 10 giờ 30 phút.

Vậy trước giờ học bóng rổ, Rô-bốt đã học các môn là học hát và học vẽ.