Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 SGK Toán lớp 2 - Cánh diều

Điểm, đoạn thẳng trang 82, 83 Toán 2 tập 1 Cánh diều

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 82, 83 SGK Toán 2 tập 1 Cánh diều: Điểm, đoạn thẳng – Chương 2: Phép cộng – phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100

Bài 1 trang 84 SGK Toán 2 tập 1

Đọc tên các điểm và các đoạn thẳng trong hình sau:

Các điểm có trong hình là: điểm A, điểm B, điểm C, điểm D, điểm H, điểm I, điểm M, điểm N, điểm P, điểm Q, điểm E, điểm G.

Các đoạn thẳng có trong hình là: đoạn thẳng AB, đoạn thẳng  CD, đoạn thẳng  HI, đoạn thẳng  MN, đoạn thẳng PQ, đoạn thẳng  EG.

Bài 2 trang 84 Toán 2 tập 1 Cánh diều

Đếm số đoạn thẳng trong mỗi hình sau (theo mẫu):

Advertisements (Quảng cáo)

Bài 3 trang 85 SGK Toán 2 tập 1

a) Vẽ đoạn thẳng MN.

b) Vẽ đoạn thẳng PQ.

Advertisements (Quảng cáo)

c) Vẽ hình vào vở ô li (theo mẫu):

a) Ta có thể vẽ như sau:

b) Ta có thể vẽ như sau:

c) Học sinh quan sát kĩ hình vẽ đã cho rồi vẽ hình vào vở ô li theo mẫu.

Giải Bài 4 trang 85 SGK Toán 2

Bạn Voi thích dùng các đoạn thẳng để tạo hình các chữ cái và số. Em hãy dùng các đoạn thẳng để tạo hình tên của mình.

Ví dụ mẫu:

Advertisements (Quảng cáo)