Bài tập Sinh học 10

Trang Chủ Bài tập SGK lớp 10 Bài tập Sinh học 10
Giải bài tập Sinh 10: Trả lời câu hỏi và gợi ý cách làm bài tập trong SGK môn Sinh học lớp 10 phần Thế giới sống, sinh học tế bào, sinh học vi sinh vật.
Bài 33. Ôn tập phần sinh học vi sinh vật: Giải bài 1, 2 trang 130 SGK Sinh 10
Bài 33. Ôn tập phần sinh học vi sinh vật: Giải bài 1, 2 trang 130 SGK Sinh 10
Giải bài 1, 2 trang 130 SGK Sinh học 10 - Bài 33. Ôn tập phần sinh học vi sinh vật SGK Sinh học 10. Câu 1: Giải thích các pha đường cong sinh trưởng của quần thể vi...
Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật (Sinh 10 trang 109)
Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật (Sinh 10 trang 109)
Chương 2 phần 3 Sinh 10 Bài 27 - Giải bài 1 trang 108; bài 2,3 trang 109 SGK Sinh 10 : Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật Bài 1: Chủng tụ cầu vàng được cấy trên...
Sinh sản của vi sinh vật: Bài 1,2,3 trang 105 SGK Sinh 10
Sinh sản của vi sinh vật: Bài 1,2,3 trang 105 SGK Sinh 10
Bài 26 chương 2 Môn sinh 10- Giải bài 1,2,3 trang 105  : Sinh sản của vi sinh vật Bài 1: Vi khuẩn có thể hình thành các loại bào tử nào? Vi khuẩn có thể hình thành các loại bào tử sau: nội...
Sinh trưởng của vi sinh vật: Bài 1,2,3 trang 101 Sinh lớp 10
Sinh trưởng của vi sinh vật: Bài 1,2,3 trang 101 Sinh lớp 10
Bài 25 - Giải bài 1,2,3 trang 101 SGK Sinh 10 : Sinh trưởng của vi sinh vật - Chương 2. Bài 1: Hãy nêu đặc điểm 4 pha sinh trưởng của quần thể vi khuẩn. Đặc điểm 4 pha sinh trưởng của quần...
Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật (Bài 1,2,3 trang 94 SGK Sinh 10 )
Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật (Bài 1,2,3 trang 94 SGK Sinh 10 )
Bài 22 Chương 1 -  Giải bài 1, 2, 3 trang 94 SGK Sinh 10 : Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật Bài 1: Vi khuẩn lam tổng hợp protein của mình từ nguồn cacbon và nito...
[Bài tập Sinh 9 trang 91] Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật
[Bài tập Sinh 9 trang 91] Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật
Bài 22 - Giải bài 1,2,3 trang 91 SGK Sinh 10 : Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật  Bài 1: Cho các ví dụ về môi trường tự nhiên có vi sinh vật phát triển. Trong các môi trường...
Bài 1,2,3,4 trang 80 SGK Sinh học 10 : Giảm phân
Bài 1,2,3,4 trang 80 SGK Sinh học 10 : Giảm phân
Bài 19 chương 4- Giải bài 1,2,3,4 trang 80 SGK Sinh 10  Bài 1: Mô tả tóm tắt diễn biến các kì của giảm phân I. Giảm-phân I xảy ra qua bốn kì là đầu I, kì giữa I, kì sau I và cuối...
Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân: Bài 1,2,3,4 trang 75 Sinh 10
Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân: Bài 1,2,3,4 trang 75 Sinh 10
Bài 18 Môn Sinh - Giải bài 1,2,3,4 trang 75 SGK Sinh 10 : Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân - Chương 4 Phân bào. Bài 1:Chu trình tế bào gồm những giai đoạn nào, nêu ý nghĩa của việc điều...
Bài 1,2,3,4,5,6 trang 70 SGK Sinh 10: Quang hợp
Bài 1,2,3,4,5,6 trang 70 SGK Sinh 10: Quang hợp
Bài 17 - Giải bài 1,2,3,4,5,6 trang 70 SGK Chương 3 sinh lớp 10. Bài 1: Quang hợp được thực hiện ở những nhóm sinh vật nào? Quang-hợp là quá trình sử dụng năng lượng ánh sáng để tổng hợp chất hữu cơ từ...
Hô hấp tế bào: Bài 1,2,3 trang 66 môn Sinh học 10
Hô hấp tế bào: Bài 1,2,3 trang 66 môn Sinh học 10
Bài 16 chương 3 - Giải bài 1,2,3 trang 66 SGK Sinh 10  Bài 1: Hô hấp tế bào là quá trình chuyển đổi năng lượng rất quan trọng của tế bào sống. Trong quá trình đó các phân tử chất hữu...