Trang Chủ Sách bài tập lớp 11 SBT Vật Lý 11

Bài II.5, II.6, II,7 trang 30, 31 SBT Vật Lý 11: Định luật Ôm đối với toàn mạch được biểu thị bằng hệ thức nào ?

CHIA SẺ
Bài Ôn tập chương II SBT Lý lớp 11. Giải bài II.5, II.6, II,7 trang 30, 31. Câu II.5: Đối với mạch điện kín gồm nguồn điện và mạch ngoài là điện trở thì I dòng điện mạch chính…; Định luật Ôm đối với toàn mạch được biểu thị bằng hệ thức nào ?

Bài II.5: Đối với mạch điện kín gồm nguồn điện và mạch ngoài là điện trở thì I dòng điện mạch chính

A. có cường độ tỉ lệ thuận với hiệu điện thế mạch ngoài và tỉ lệ nghịch với điện trở toàn mạch.

B. có cường độ tỉ lệ thuận với suất điện động của nguồn điện và tỉ lệ nghịch với điện trở toàn mạch.

C. đi ra từ cực âm và đi tới cực dương của của nguồn điện.

D. có cường độ tỉ lệ nghịch với điện trở mạch ngoài.

Đáp án B

Bài II.6: Định luật Ôm đối với toàn mạch được biểu thị bằng hệ thức

A. E = A/q

B. E = UAB + I(R + r)

C. E = I(RN + r)

D. E = P/I

Đáp án C

Bài II.7: Suất điện động của một acquy là 12 V. Lực lạ thực hiện một công là 4 200 J. Tính điện lượng dịch chuyển giữa hai cực của nguồn điện khi đó.

A = qE –> q = 350C