Trang Chủ Sách bài tập lớp 10 SBT Sinh học 10

Bài 36, 37, 38, 39 trang 103 Sách BT Sinh 10: Tại sao đôi khi thức ăn để lâu trong tủ lạnh vẫn bị hư hỏng ?

CHIA SẺ

Chương VI Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật SBT Sinh lớp 10. Giải bài 36, 37, 38, 39 trang 103 Sách bài tập Sinh học 10. Câu 36: Tại sao phải bảo quản thức ăn trong tủ lạnh ?…

Bài 36: Tại sao phải bảo quản thức ăn trong tủ lạnh ?

Hầu hết vi sinh vật gây hư hỏng thực phẩm thuộc loại ưa ấm. Ở nhiệt độ của tủ lạnh (4°C) chúng không sinh trưởng được.

Bài 37: Tại sao đôi khi thức ăn để lâu trong tủ lạnh vẫn bị hư hỏng ?

Một số loại vi khuẩn tuy không thuộc loại ưa lạnh, nhưng có khả năng chịu lạnh. Mặc dù, ở nhiệt độ của tủ lạnh chúng sinh trưởng hết sức kém, nhưng nếu để lâu cũng đủ mức gây hư hỏng thực phẩm.

Bài 38: Để bảo quản cá đánh bắt xa bờ, người ta thường rắc vi khuẩn lactic vào cá. Tại sao sau nhiều ngày cá vẫn không bị thối ?

Cá thối là do bị phân huỷ bởi các vi khuẩn gây thối từ ruột cá hoặc từ môi trường. Hầu hết các vi khuẩn này là loại ưa pH trung tính. Vi khuẩn lactic sinh ra axit lactic làm giảm pH môi trường, do đó cản trở sự sinh trưởng của các vi khuẩn này.

Bài 39: Vi sinh vật ưa lạnh có sống được trong suối nước nóng không ? Chúng có gây bệnh cho người không ?

Vi sinh vật ưa lạnh không sống được trong suối nước nóng. Thân nhiệt của cơ thể là 37°C  không phù hợp cho vi khuẩn ưa lạnh sinh trưởng, do đó chúng không gây bệnh được cho người.