Trang Chủ Sách bài tập lớp 10 SBT Sinh học 10

Bài 25, 27, 28, 29 trang 100 SBT Sinh 10: Thế nào là khử trùng Paxtơ (Pasteur)?

CHIA SẺ

Chương VI Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật SBT Sinh lớp 10. Giải bài 25, 27, 28, 29 trang 100 Sách bài tập Sinh học 10. Câu 25: Tại sao phơi khô là biện pháp hạn chế vi sinh vật sinh trưởng ?…

Bài 25: Tại sao phơi khô là biện pháp hạn chế vi sinh vật sinh trưởng ?

Nước chiếm 70 – 90% khối lượng tế bào. Nước cần để thuỷ phân các cơ chất (thức ăn) và tham gia vào các phản ứng sinh hoá. Không có nước mọi hoạt độns của vi sinh vật sẽ dừng lại. Trừ một số ít nấm sợi chịu khô hạn, còn đa số vi sinh vật đòi hỏi phải có nước ở dạng tự do. Do vậy, phơi khô, sấy khô, hút ẩm luôn là biện pháp tốt để bảo quản lương thực, thực phẩm, đồ dùng, trang thiết bị.

Bài 26: Đun sôi nước có thể tiêu diệt các vi sinh vật, thế thì tại sao lại phải khừ trùng môi trường nuôi cấy vi sinh vật trong nồi hấp áp lực ?

Nước sôi (100°C) tiêu diệt hầu hết vi sinh vật nhưng không diệt được bào tử. Người ta sử dụng nồi hấp áp lực để đưa nhiệt độ lên 120°C thì bào tử sẽ bị diệt sau 20 phút. (lưu ỷ : khi nước trong nồi hấp sôi, người ta phải đuổi hết hơi nước ra khỏi nồi trước khi đưa áp lực lên cao, nếu không, dù áp lực lên cao, nhiệt độ cũng không lên cao). Nếu không có nồi hấp áp lực, có thể khử trùng 100°C rồi lặp lại 2 – 3 lần sau 24 giờ để cho bào tử nảy mầm thành tế bào sinh dưỡng.

Bài 27: Thế nào là khử trùng Paxtơ (Pasteur)?

Khử trùng Paxtơ là khử trùng ở nhiệt độ thấp trong thời gian ngắn để diệt hầu hết các vi sinh vật gây bệnh, nhưng không diệt được bào tử. Sở dĩ như vậy vì đa số vi sinh vật gây bệnh bị diệt ở 70°C trong vòng 10 phút. Paxtơ tiến hành khử trùng sữa ở 60°C trong 30 phút hoặc 80°C trong 15 phút, hoặc 72°C trong 15 giây, hoặc siêu nhiệt 140°C – 150°C trong 1 – 3 giây.

Bài 28: Thế nào là bức xạ ion hoá ? Nó có tác động lên vi sinh vật như thế nào ?

Các bức xạ có thể tác động lên vi sinh vật bao gồm tia tử ngoại, tia X, tia gamma. Khi hấp phụ vào tế bào chúng sẽ làm bắn ra các électron từ các nguyên tử hoặc phân tử sống. Như vậy tia tử ngoại, tia X, tia gamma gọi là bức xạ ion hoá. Vì có độ đâm xuyên rất lớn nên người ta có thể chiếu tia gamma từ côban 60 vào các côntennơ đựng hàng hoá để khử trùng mà không cần dỡ hàng.