Trang Chủ Sách bài tập lớp 10 SBT Sinh học 10

Bài 17, 18, 19, 20 trang 108, 109 SBT Sinh 10:  Loại tác nhân gây nhiễm nào chỉ chứa ARN khép vòng ?

CHIA SẺ

Chương VII Virus và bệnh truyền nhiễm SBT Sinh lớp 10. Giải bài 17, 18, 19, 20 trang 108, 109 Sách bài tập Sinh học 10. Câu 17:Virion là gì ?…

Bài 17: Virion là gì ?

Virion là hạt virut nguyên vẹn, nằm ngoài tế bào. Nó không phải đang ở thời kì nhân lên.

Bài 18: Ở chu trình tiềm tan Genom của phagơ gắn vào NST của tế bào. Khi tách ra, nó có thể mang theo một đoạn gen liền kề. Khi tạo virut mới nó có thể mang theo đoạn gen này xâm nhập vào tế bào mới, khiến tế bào này mang tính trạng của tế bào trước. Hiện tượng này gọi là gì ?

Hiện tượng truyền các đoạn gen từ tế bào này sang tế bào khác nhờ phagơ gọi là tải nạp.

Bài 19: Tại sao trong các vụ dịch virut. Ví dụ, H5N1, lở mồm long móng…, người ta phải giết hết cả đàn gia súc và gia cầm trong vùng dịch

Virut là kí sinh nội bào bắt buộc. Chúng không thể tồn tại nếu không có vật chủ. Do vậy phải tiêu diệt hết vật chủ trong phạm vi vùng dịch.

Bài 20: Loại tác nhân gây nhiễm nào chỉ chứa ARN khép vòng ?

Viroit là tác nhân gây nhiễm ở thực vật, có kích thước nhỏ nhất, chỉ chứa một phân tử ARN khép vòng, không có vỏ Prôtêin bao quanh.