Trang Chủ Bài tập SGK lớp 10 Bài tập Hóa 10 Nâng cao

Bài 1, 2, 3, 4 trang 92 SGK Hóa 10 Nâng cao: Liên kết kim loại

CHIA SẺ
Bài 23 Liên kết kim loại. Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 92 Sách giáo khoa Hóa học 10 Nâng cao. Giải bài tập trang 92 Bài 23 Liên kết kim loại Sách giáo khoa (SGK) Hóa học 10 Nâng cao. Câu 1: Hãy cho một thí dụ về mạng tinh thể kim loại ; Hãy kể những kiểu mạng tinh thể phổ biến của kim loại. Cho thí dụ.

Bài 1: Hãy cho một thí dụ về mạng tinh thể kim loại và cho biết liên kết trong tinh thể kim loại được tạo thành như thế nào?

Mạng tinh thể kim loại natri là mạng lập phương tâm khối. Lực liên kết trong tinh thể kim loại được hình thành bằng lực hút tĩnh điện giữa các ion dương kim loại ở nút mạng tinh thể với các electron hóa trị chuyển động tương đối tự do.


Bài 2: Hãy kể những kiểu mạng tinh thể phổ biến của kim loại. Cho thí dụ.

Những mạng tinh thể phổ biến của kim loại là:

+ Mạng lập phương tâm khối: mạng tinh thể kim loại natri.

+ Mạng lập phương tâm diện: mạng tinh thể kim loại canxi.

+ Mạng lục phương: mạng tinh thể kim loại coban.


Bài 3: Hãy nêu các tính chất của tinh thể kim loại.

Vì tinh thể kim loại có những electron tự do, di chuyển được trong mạng nên tinh thể kim loại có những tính chất cơ bản sau: có ánh kim, dẫn điện, dẫn nhiệt tốt và có tính dẻo.


Bài 4: Dựa vào bảng 3.1, hãy cho biết kiểu cấu trúc mạng tinh thể của các kim loại: Cu, Na, Co, Mg, Al.

+ Cu, Al: Mạng lập phương tâm diện.

+ Co, Mg: Mạng lục phương.

+ Na: Mạng lập phương tâm khối.