Trang Chủ Bài tập SGK lớp 10 Bài tập Hóa 10 Nâng cao

Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 85 SGK Hóa học 10 Nâng cao: Tinh thể nguyên tử. Tinh thể phân tử

CHIA SẺ
 Bài 20 Tinh thể nguyên tử. Tinh thể phân tử. Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 85 Sách giáo khoa Hóa học lớp 10 Nâng cao. Tìm câu sai; Tại sao băng phiến và iot dễ dàng thăng hoa và không dẫn điện?

Bài 1: Tìm câu sai.

A. Kim cương là một dạng thì hình cacbon, thuộc loại tinh thử nguyên tử.

B. Trong mạng tinh thể nguyên tử, các nguyên tử được phân bố luân phiên đều đặn theo một trật tự nhất định.

C. Liên kết giữa các nguyên tử trong tinh thể nguyên tử là liên kết yếu.

D. Tinh thể nguyên tử bền vững, rất cứng, nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi khá cao.

Chọn C.


Bài 2: Tìm câu sai.

A. Nước đá thuộc loại tinh thể phân tử.

B. Trong tinh thể phân tử, liên kết giữa các phân tử là liên kết cộng hóa trị.

C. Trong tinh thể phân tử, lực lượng tương tử giữa các phân tử rất yếu.

D. Tinh thể iot thuộc loại tinh thể phân tử.

Chọn B.


Bài 3: Tại sao băng phiến và iot dễ dàng thăng hoa và không dẫn điện? Biết rằn phăng phiến thuộc mạng tinh thể phân tử.

Băng phiến và iot dễ thăng hoa và không dẫn điện vì băng phiến và iot có cấu trúc tinh thể phân tử; các phân tử trung hòa điện và liên kết với nhau rất yếu.


Bài 4: Hãy mô tả cấu trúc của mạng tinh thể kim cương. Liên kết giữa các nguyên tử đó là kiểu liên kết gì? Cho biết tính chất của tinh thể kim cương.

– Cấu trúc tinh thể kim cương: Trong tinh thể kim cương, mỗi nguyên tử C liên kết với 4 nguyên tử C lân cận bằng 4 liên kết cộng hóa trị. Các nguyên tử C nằm trên 4 đỉnh của các tứ diện đều và tạo thành mạng tinh thể.

– Tính chất của tinh thể kim cương: Rất bền, rất cứng, nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi cao.


Bài 5: Cho biết sự khác nhau giữa tinh thể nguyên tử và tinh thể ion. Lấy thí dụ minh họa.

Tinh thể nguyên tử: Các nguyên tử nằm ở các nút mạng tinh thể, liên kết với nhau bằng liên kết cộng hóa trị. Vì vậy các tinh thể nguyên tử như kim cương, than chì, gemani, silic,… đều rất cứng, nhiệt độ sôi và nhiệt độ nóng chảy rất cao.

Tinh thể ion: Các ion âm và dương phân bố luân phiên, đều đặn ở các nút mạng tinh thể. Các ion này liên kết với nhau bằng liên kết ion. Vì vậy các tinh thể ion như NaCl, CaF2,… đều cứng, nhiệt độ sôi và nhiệt độ nóng chảy cao.


Bài 6: Hãy mô tả cấu trúc của mạng tinh thể phân tử iot, tinh thể phân tử nước đá và nêu những tính chất của chúng.

– Cấu trúc tinh thể phân tử iot: Phân tử iot là phân tử hai nguyên tử, các phân tử iot nằm trên các đỉnh và tâm các mặt của hình lập phương, gọi là tinh thể lập phương tâm diện.

Tính chất: Không bền, iot dễ thăng hoa.

– Cấu trúc tinh thể phân tử nước đá: Mạng tinh thể nước đá thuộc loại tinh thể phân tử. Mỗi phân tử liên kết với bốn phân tử khác gần nó nhất và nằm trên 4 đỉnh của một tứ diện đều và có cấu trúc rỗng nên tỉ khối nhỏ hơn khi nước ở trạng thái lỏng, thể tích của nước đá ở trạng thái đông đặc lớn hơn khi ở trạng thái lỏng.