Trang Chủ Chủ đề Kiểm tra 15 phút chương 2 Toán Hình 9

Kiểm tra 15 phút chương 2 Toán Hình 9

Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Toán Chương 2 Hình học: Chứng tỏ hai đường tròn (K) và (I) tiếp xúc trong với nhau
Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Toán Chương 2 Hình học: Chứng tỏ hai đường tròn (K) và (I) tiếp xúc trong với nhau
Cho đường tròn tâm K có đường kính BC. Gọi D là trung điểm của KC và I là tâm của đường tròn có đường kính BD. Chứng tỏ hai đường tròn (K) và (I) tiếp xúc trong với nhau...
Đề kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 2 Hình học 9: Chứng minh đường tròn (A; AD) và (B; BE) tiếp xúc với nhau?
Đề kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 2 Hình học 9: Chứng minh đường tròn (A; AD) và (B; BE) tiếp xúc với nhau?
Cho hình bình hành ABCD ((AB > AD)). Vẽ đường tròn tâm A bán kính AD, đường tròn (A) cắt AB tại E. Vẽ đường tròn tâm B bán kính BE, đường tròn (B) cắt đường thẳng DE tại...
Đề kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 2 Hình học lớp 9 có đáp án: Chứng minh ba điểm C, B, D thẳng hàng
Đề kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 2 Hình học lớp 9 có đáp án: Chứng minh ba điểm C, B, D thẳng hàng
Hai đường tròn (O; R) và (O’; R’) cắt nhau tại A và B. Gọi AC và AD lần lượt là các đường kính của (O) và (O’) ... trong Đề kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 2 Hình...
Kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 9 Chương 2 Hình học: Chứng minh rằng A, B, C là chân các đường cao của tam giác O1O2O3?
Kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 9 Chương 2 Hình học: Chứng minh rằng A, B, C là chân các đường cao của tam giác O1O2O3?
Cho tam giác ABC. Gọi O1, O2, O3 là tâm các đường tròn bàng tiếp cỉa tam giác ABC. Chứng minh rằng A, B, C là chân các đường cao của tam giác O1O2O3. ... trong Kiểm tra 15 phút...
Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 9 – Chương 2 Hình học: Xác định vị trí tương đối của đường tròn (I) và (O)
Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 9 – Chương 2 Hình học: Xác định vị trí tương đối của đường tròn (I) và (O)
Cho đường tròn (O) đường kính BC. Một dây AD vuông góc với BC tại H. Gọi E, F theo thứ tự là chân các đường vuông góc kẻ từ H đến AB, AC ... trong Đề kiểm tra 15...
Đề kiểm tra môn Toán 15 phút Chương 2 Hình học 9: Chứng minh ∆OBO’ vuông và BT = BT’
Đề kiểm tra môn Toán 15 phút Chương 2 Hình học 9: Chứng minh ∆OBO’ vuông và BT = BT’
Cho đường tròn (O; R) và (O’; R’) tiếp xúc ngoài nhau tại A. Một tiếp tuyến chung ngoài TT’ ((T ∈ (O), T’ ∈ (O’))) cắt tiếp tuyến qua A tại B ... trong Đề kiểm tra môn Toán...
Chia sẻ đề kiểm tra Toán lớp 9 15 phút Chương 2 Hình học: Chứng minh rằng HA là tiếp tuyến chung của hai đường tròn (O) và (O’)
Chia sẻ đề kiểm tra Toán lớp 9 15 phút Chương 2 Hình học: Chứng minh rằng HA là tiếp tuyến chung của hai đường tròn (O) và (O’)
Cho hai đường tròn (O) và (O’) tiếp xúc ngoài tại A. Đường thẳng OO’ cắt (O) và (O’) lần lượt tại B và C (khác A). Gọi DE là tiếp tuyến chung ngoài của (O) và (O’). Trong...
Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 9 Chương 2 Hình học: Chứng minh đường thẳng DE là tiếp tuyến của (O’)
Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 9 Chương 2 Hình học: Chứng minh đường thẳng DE là tiếp tuyến của (O’)
Cho tam giác ABC vuông tại A có (AB = 6cm, AC = 8cm), đường cao AH. Đường tròn (O) đường kính AH cắt AB tại D, đường tròn (O’) đường kính CH cắt AC tại E ... trong Đề...
Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Toán Chương 2 Hình học: Chứng minh (O) và (O’) tiếp xúc nhau?
Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Toán Chương 2 Hình học: Chứng minh (O) và (O’) tiếp xúc nhau?
Cho đoạn thẳng OO’ và điểm A nằm giữa hai điểm O và O’. Vẽ đường tròn (O; OA) và đường tròn (O’; O’A). Qua A vẽ đường thẳng cắt (O) tại B và cắt (O’) tại C ......
Kiểm tra 15 phút Toán Chương 2 Hình học 9: Chứng tỏ (O) và (O’) cắt nhau tại hai điểm phân biệt A và B
Kiểm tra 15 phút Toán Chương 2 Hình học 9: Chứng tỏ (O) và (O’) cắt nhau tại hai điểm phân biệt A và B
Cho đoạn thẳng (OO’ = 13cm). Dựng đường tròn (O; 12cm) và (O’; 5cm). Chứng tỏ (O) và (O’) cắt nhau tại hai điểm phân biệt A và B ... trong Kiểm tra 15 phút Toán Chương 2 Hình học 9. Xem...