Trang Chủ Lớp 3 Đề kiểm tra lớp 3

Đề ôn hè lớp 3 Tiếng Việt – Đề số 8: tả lại một cây ở trường mà em thích nhất

CHIA SẺ

Đề ôn hè lớp 3 lên lớp 4 môn Tiếng Việt (Đề số 8)

Bài 1:   Cho các từ  sau: Nhập ngũ, thi hào, mở màn, trẩy quân, chiến đấu, réo rắt, hy sinh, hoạ sĩ, dũng cảm.

Hãy sắp xếp các từ ngữ trên thành hai nhóm: Nhóm từ chỉ bảo vệ Tổ quốc và nhóm từ chỉ nghệ thuật.

Đặt 2 câu với mỗi từ sau: Dũng cảm, mở màn.

Bài 2   Hãy đặt dấu phẩy cho đúng vào các câu sau:

a) Xa xa những ngọn núi nhấp nhô mấy ngôi nhà thấp thoáng vài cánh chim chiều bay lững thững về tổ.

b) Một biển lúa vàng vây quanh em hương lúa chín thoang thoảng đâu đây.

Bài 3 a)Tìm từ gần nghĩa với từ : Khai trường, cần cù. giang sơn .

b)Tìm 3 từ ghép có : “quốc” đứng trước và giải nghĩa từng từ .

Bài 4 – Tìm từ cùng nghĩa(hoặc gần nghĩa) và trái nghĩa với các từ: dũng cảm, nhộn nhịp , cần cù, hy sinh

Bài 5 Gạch một gạch dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi Ai ? hai gạch dưới bộ phận trả lời câu hỏi làm gì?, là gì? Như thế nào ? trong các các câu sau :

–   Hôm qua em tới trường.

–     Chích bông là một con chim bé xinh đẹp trong thế giới loài chim.

–     Tiếng suối trong như tiếng hát xa.

–     Hương rừng thơm đồi vắng.

–     Mẹ của em ở nhà là cô giáo mến thương.

–     Việt Nam có Bác Hồ.

Bài 6 Hãy tả lại một cây ở trường mà em thích nhất.